Home
Alle artikelen
Corona
Plaats een artikel
Uw profiel
Vragen?

Welke sport beoefent u?

Voetbal en wintersport” 
 
Tennis, varen, hardlopen” 
 

 

Tip!

  • De Brug Online
    Lees Weekblad De Brug Online
 
 
https://clips.crowfile.com/_clips_/21/f1549332921f52690e00901b1376e026.jpg?2
Persoonlijk profiel 

Hersenletsel.nl Zuid-Holland Zuid  

Hersenletsel.nl Zuid-Holland Zuid

Contact
 
E-mailhersenletselzhz@gmail.com
Mobiel06 15 09 19 24
 
Andere netwerken
www.hersenletselcentrum.com
www.hersenletsel.nl
nahvraagwijzer.nl

Mijn verhaal

Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland heeft ten doel:

1 Het behartigen van de belangen van personen met NAH en die van hun naasten/mantelzorgers.

2 Het verbinden van de leden van de vereniging Hersenletsel.nl in de regio Zuid-Holland die zich willen inzetten voor en/of betrokken voelen bij belangenbehartiging, informatievoorziening en of lotgenotencontact.

3 En voorts al hetgeen met het doel onder 1 en 2 genoemd rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord, mits in het algemeen belang.


Zij tracht dit doel te bereiken door:
1          Het leggen en in stand houden van contacten met en tussen personen met NAH en hun naasten, alsmede alle deskundigen die zich bezighouden met onderzoek, behandeling en begeleiding.
2          Het ontplooien van activiteiten, onder andere door het organiseren van regionale bijeenkomsten en projecten.
3          Het verschaffen van informatie over NAH aan de leden van Hersenletsel.nl en aan ieder die hierom vraagt.
4          Het vragen van aandacht van de samenleving voor hersenletsel in het algemeen en de problemen van personen met NAH en hun partners/familieleden in het bijzonder.
5          Het bevorderen van het werven van financiën ten behoeve van regionale projecten ter ondersteuning van personen met NAH.
6          Het participeren in organisaties, die zich inzetten voor personen met NAH en hun partners/naasten.
7          Alle overige wettige middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van de stichting.