Home / Evenement / Brainstormsessie

Brainstormsessie

voor een demonstratie van het warme hart

Dinsdag 15 januari 19:30-21:00, restaurant van De Blije Borgh
Het gaat voor velen van ons niet meevallen in de komendetijd. Diverse bezuinigingsmaatregelen zullen de samenleving gevoelig raken. Mensenraken hun werk kwijt, anderen raken in de schulden, op zorg wordt gekort,voedsel en energie worden duurder, ouderen moeten langer zelfstandig blijvenmaar het lijkt erop dat in thuiszorg en huishoudelijke hulp zwaar gesneden gaatworden.

Je kunt daartegen protesteren, eisen dat de regering anderekeuzes maakt, maar intussen is het wel echt crisis en linksom of rechtsomzullen we het met minder moeten doen. Dat betekent ook dat we het zullen moetenhebben van elkaars solidariteit, van een warm hart voor elkaar en voor desamenleving.

Anja Bruijkers, geestelijk verzorger in de Blije Borgh (diezowel bewoners als verzorgenden bijstand verleent), en Piet van Veldhuizen,predikant in pastoraal centrum De Ark, zouden graag eens met andere leden vande Ambachtse samenleving brainstormen over mogelijkheden voor een ?demonstratievan het warme hart? in het vroege voorjaar van 2013. Want als we op pijnlijkemaatregelen reageren met een negatieve stemming, met alleen maar protest t├ęgen,wordt het per saldo alleen maar kouder en harder. Hoe maken wekenbaar dat we geen cynische en verongelijkte samenleving willen worden? Hoedemonstreren we voor een herbergzame samenleving?

We willen hierover brainstormen met vertegenwoordigers van instanties en voor inwoners vanons dorp die hierover mee willen denken. We hopen op ouderen enjongeren, mensen uit de hele breedte van de Ambachtse samenleving.

Wie al voor die tijd suggesties of opmerkingen heeft, kan zemailen naar ds@dearkonline.nl en/of a.bruijkers@deblijeborgh.nl

Top