Home / Evenement / Intentieovereenkomst uitbreiding winkelcentrum De Schoof

Intentieovereenkomst uitbreiding winkelcentrum De Schoof

Op vrijdag 6 februari 2015 ondertekenden wethouder Flach en de heer Gerritsen, directeur van projectontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein Projecten de intentieovereenkomst voor de uitbreiding van winkelcentrum De Schoof. Het doel van de intentieovereenkomst is om zo spoedig mogelijk een koopovereenkomst te sluiten voor de grond. De gemeente verkoopt de grond en Ten Brinke doet voor eigen rekening de verdere ontwikkeling. 

5500m2 winkeloppervlak
De uitbreiding van De Schoof komt aan de overzijde van de Graaf Willemlaan, waar nu de Willem de Zwijgerschool en de ABN/Amro staan. De gemeente zal het perceel van de ABN/Amro aankopen en zorgen dat de school tijdig verhuist naar een andere (tijdelijke) locatie, en het terrein bouwrijp maken. Projectontwikkelaar Ten Brinke is verantwoordelijk voor de realisatie van 5500 m2 (winkel)oppervlak en de aanleg van het voetgangersgebied en parkeerplaatsen.

“Juist nu uitbreiden”
Wethouder André Flach begrijpt dat er vragen zijn of de uitbreiding op dit moment wel verstandig is, omdat er nu winkelruimte leeg staat in de huidige Schoof, en geeft uitleg: “Uitbreiding is nu juist nodig om De Schoof aantrekkelijk te houden. Een gemeente met bijna 30.000 inwoners heeft een krachtig hoofdwinkelcentrum nodig, dat zorgt voor levendigheid. Door ook in het nieuwe deel een supermarkt te vestigen, zorg je dat er van beide kanten ‘loop’ in het winkelcentrum komt.”  

Knip Graaf Willemlaan
Om de uitbreiding van De Schoof goed aan te laten sluiten op de huidige winkels, wordt de Graaf Willemlaan geknipt. Doorgaand autoverkeer over die weg is dan niet meer mogelijk. De doorgaande route wordt via de Antoniuslaan naar de Nijverheidsweg of via de Antoniuslaan richting Cascade geleid. De gemeente gaat hier een rotonde aanleggen zodat het verkeer goed kan doorstromen.

Top