Home / Evenement / Ambachts echtpaar Van Rijssel vertrokken naar Congo

Ambachts echtpaar Van Rijssel vertrokken naar Congo

Sjaak en Adeline van Rijssel uit Hendrik-Ido-Ambacht zijn vorige week vertrokken naar Oost-Congo. Zij gaan daar voor Stichting KIMON een tweetal projecten leiden. Beide Ambachters zijn niet onbekend met het zendings- en ontwikkelingswerk, de afgelopen 20 jaar werkten zij eerder in Afrika en Oost-Europa.
De belangrijkste taak van Sjaak en Adeline is evangelisatie met name onder kinderen en oorlogsslachtoffers. Een middel hiervoor zijn de projecten in Bukavu en Kalehe. In de stad Bukavu worden straatjongeren opgevangen in een centrum. Families ontvluchten vaak hun dorp en zoeken vervolgens een nieuwe toekomst in de grote stad. Echter het leven in de stad is veel moeilijker dan zij hadden ingeschat, er is namelijk bijna geen werk of huisvesting te vinden. Op deze manier belanden duizenden kinderen op straat. Deze jongeren worden opgezocht op de straat en uitgenodigd om naar het centrum dat de familie Van Rijssel leidt, te komen. Hier kunnen zij hun verhaal kwijt, krijgen een voedzame maaltijd aangeboden, wassen zichzelf en volgen lessen. Bijbelles maakt ook een vast onderdeel uit van hun programma. Ze worden begeleid zodat ze weer terug kunnen naar de maatschappij en hun families.
Vrouwenproject
Sinds 1994 zijn er in Oost-Congo meer dan 180.000 vrouwen gewelddadig verkracht. In sommige dorpen en gebieden is meer dan 80% van de vrouwelijke bevolking slachtoffer. Velen van hen raakten zwanger en kregen kinderen. De moeders en hun kinderen worden door de bevolking en plaatselijke overheden gemarginaliseerd. Getrouwde vrouwen worden soms door hun mannen weggejaagd uit schaamte. Sjaak van Rijssel vertelt over het werkbezoek dat hij vorig jaar aflegde: ?Ik ontmoette daar een groep vrouwen op het land. Het was een groep van 27 vrouwen en ze werkten één dag per week op dit veld. Na een werkdag krijgen ze 1 dollar en ze mogen 60% van de opbrengst onder elkaar verdelen. De verhalen van de vrouwen hebben mij aangegrepen. Zij komen uit bergdorpen en zijn verstoten door de familie. Sommigen zijn zwanger, anderen hebben een kindje aan de borst. Het geeft aan dat het verkrachten nog steeds doorgaat? Veel van de kinderen zijn ondervoed en als gevolg daarvan vatbaar voor ziektes. Het sterftecijfer ligt hoog: 40% van de baby?s sterft in het eerste levensjaar. In het gebied Kalehe is daarom een bureau geopend. Hier worden de vrouwen ontvangen, hun kinderen krijgen tijdens die bezoeken een vitaminerijke pap en de moeders ontvangen Bijbels onderwijs en lessen over zaken als voeding, gezondheid en hygiëne.
Afscheidsbijeenkomst
Vorige week dinsdagavond is tijdens een afscheidsbijeenkomst in de ?Petrakerk? afscheid genomen van de familie Van Rijssel. Tijdens de afscheidsbijeenkomst spraken de plaatselijke predikant ds. M. Joosse, de directeur van Stichting Kimon, dhr. Moerman en de voorzitter van het plaatselijke HomeTeam, dhr. J.W. Platschorre. De predikant van deze gemeente gaf aan dat de familie Van Rijssel met een rijke Boodschap naar Congo zal worden gestuurd. ?Het is groot om te getuigen van Gods recht en genade. Door Zijn welbehagen wordt het recht ontvangen. Hij gebruikt daarvoor mensen in Zijn dienst. Jullie worden niet met goud en zilver naar Congo gestuurd, maar met een rijke boodschap van zonde en genade. En dat in de naam van de Heere Jezus. Hij is gekruisigd, maar ook Overwinnaar en door Zijn hand zal het werk van de zending gelukkig voortgaan.?
Hometeam
Een groep vrijwilligers uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft dit project mogelijk gemaakt. Deze vrijwilligers maken deel uit het van het HomeTeam Congo Van Rijssel (HTC). Zij helpen om voldoende fondsen te werven. Een aantal maanden geleden is het benodigde budget opgesteld voor een verblijf van het echtpaar Van Rijssel in Congo voor een periode van 4 jaar. Dat bedrag bestaat uit het veldwerkersbudget en budget projectkosten voor de hulpbehoevende vrouwen en kinderen in Bukavu en Kalehe. Van het benodigde geld is nu 80% ontvangen of toegezegd, waardoor het vertrek van Familie Van Rijssel afgelopen donderdag mogelijk is geworden. Het resterende deel van de benodigde financiën zal komende jaren opgehaald moeten worden.

Top