Home / Media / Ambachts Lint

Ambachts Lint

Blauwhoed ontwerpt winnend plan voor centrumgebied Hendrik-Ido-Ambacht

Het centrumgebied van Hendrik-Ido-Ambacht sociaal en fysiek versterken en verduurzamen, dat beoogt Blauwhoed met het plan Ambachts Lint. Met dit plan wint ontwikkelaar Blauwhoed de aanbesteding voor het centrumgebied aan de Graaf Willemlaan, tussen winkelcentrum De Schoof en cultuur- en activiteitencentrum Cascade. Hier worden 79 woningen voor senioren en starters ontwikkeld.

[PICTURE-353989]

Wethouder André Flach is enthousiast: “Dit is een mooi plan en goed voor Ambachters en het centrum van onze gemeente. Vooral ouderen en jongeren kunnen hier straks een mooie energiezuinige woonplek vinden. Ook voor mensen die er niet gaan wonen, wordt dit een mooie plek om door heen te wandelen richting Cascade, elkaar te ontmoeten of een kop koffie te drinken. Mooi dat we dit plan zo samen met inwoners, winkeliers en gemeente hebben kunnen maken!”

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht nodigde in voorjaar 2020 Blauwhoed en drie andere partijen uit om hun visie op het gebied te presenteren. Samen met Inbo, DGMR, Bureau B+B en Antea Group is door Blauwhoed een winnend plan ontworpen. Het plan versterkt het historische landschap, stimuleert de biodiversiteit en verhoogt de verblijfskwaliteit en leefbaarheid voor bezoekers en bewoners.

Slinger van ontmoetingen

Ambachts Lint heeft een grote variatie aan ontmoetingsplekken in de openbare ruimte, maar ook in de collectieve ruimten. Ze liggen als een slinger door het gebied en stimuleren het welzijn van bezoekers en bewoners. Mensen worden uitgenodigd om te bewegen en met elkaar in contact te komen. Toekomstige bewoners hebben allerlei collectieve voorzieningen zoals een kas om samen groente te verbouwen, een dakterras of dektuin en een gemeenschappelijke huiskamer om elkaar te ontmoeten.

“Voor ons was het belangrijk om een plan te maken dat welzijn stimuleert en aantrekkelijk is voor een diverse doelgroep. Jong en oud kunnen straks gebruik maken van aantrekkelijke looproutes en speelelementen in het gebied”, vertelt Merel Putman, conceptontwikkelaar bij Blauwhoed: “Ook met slimme ontwerpkeuzes nodigen we mensen uit om de trap en de fiets te gebruiken. Er worden sociale huur, sociale koop en vrije sector koopwoningen gebouwd. Voor ieder wat wils in het centrum van Hendrik-Ido-Ambacht.”

Senior Smart Living

Ook het sociaal aspect is belangrijk in het plan Ambachts Lint. Er wonen straks senioren en starters in het gebied. In het plan zijn verschillende woningtypes opgenomen zoals 25

appartementen voor jongeren, 47 appartementen voor senioren en 7 patiobungalows. In een gevarieerd prijssegment van sociale huur en sociale koop tot vrije sector koop zodat het bereikbaar is voor een brede doelgroep in Hendrik-Ido-Ambacht.

De woningen voor senioren worden ontwikkeld op basis van het Senior Smart Living concept van Blauwhoed. Dit concept heeft als kernwaarden: verbinden, ontplooien en genieten. Ontmoeting stimuleren en sociale samenhang versterken om zo eenzaamheid tegen te gaan, zijn belangrijke pijlers onder dit concept. Gemeenschappelijke voorzieningen zoals een huiskamer, binnentuin en een groentekas dragen daaraan bij.

In de plint van het appartementengebouw is, naast de huiskamer, ook ruimte voor (zorg)voorzieningen.

[PICTURE-353990]

Co-creatie

Het plan wordt de komende tijd samen met toekomstige bewoners, omwonenden, ondernemers en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht uitgewerkt. Naast de inrichting van het landschap en woningplattegronden worden thema’s als ‘duurzaamheid’ en ‘gezondheid’ besproken. Door vroegtijdig al deze stakeholders te betrekken, werkt Blauwhoed aan een plan dat aansluit bij de lokale behoeften en een buurt waarin ‘eigenaarschap’ al vanaf de basis verankerd is. Een buurt waar men straks trots op is en blijft.

Bestemmingsplan

De gemeente is gestart met de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen. De verwachting is dat de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan in maart/april 2022 kan vaststellen. Nadat de omgevingsvergunning is verleend, kan de ontwikkelaar gaan bouwen.

Voor meer info: www.h-i-ambacht.nl/centrum en www.ambachtslint.n

Top