Home / Media / Samen aan het werk in Ambacht!

Samen aan het werk in Ambacht!

Werken aan grote projecten zoals jeugdspeelpark, scholencluster en zwembad, aandacht voor zorg, zonder verhoging van de gemeentelijke lasten. Dat is wat dit college, nu halverwege de collegeperiode, wil gaan doen in 2017. In de Kadernota 2017 schetst zij daarvoor de financiële kaders. Wethouder André Flach (Financiën) is optimistisch, maar blijft voorzichtig: “Ons financiële beleid van de afgelopen jaren heeft rust en stabiliteit in de begroting gebracht. We hoeven niet extra te bezuinigingen. Ook dit jaar verhogen we de onroerend zaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en begraafrechten niet. Daarmee houdt dit college zich aan haar belofte uit het coalitieprogramma. Het thema ‘Voor elkaar in Ambacht’ blijft het uitgangspunt voor de resterende periode: de kracht van onze samenleving ligt in wat ons bindt en verbindt.”

Sociaal domein
De veranderingen in het sociaal domein heeft de gemeente in 2015 binnen het budget kunnen uitvoeren. Er is hard gewerkt aan lokale voorzieningen voor zorg en ondersteuning en de financiën zijn onder controle. Wethouder Patrick van der Giessen: “We willen naar een stelsel waar inwoners die het nodig hebben, snel de juiste zorg krijgen, waar de cliënt centraal staat en we vooral gericht zijn op eigen kracht. Inwoners moeten mee kunnen doen in onze samenleving. Goede lokale voorzieningen zijn dan een belangrijke voorwaarde. Daarom werken we in 2017 aan de verdere ontwikkeling van het jeugdteam en sociaal wijkteam. ”

Samen bouwen in Ambacht
2017 wordt een jaar van bouwen: na vaak jarenlange voorbereidingen gaat de spa nu echt in de grond. Het jeugdspeelpark wordt verplaatst naar de nieuwe locatie in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht. Behalve dat het jeugdspeelpark groter wordt, komt hier ruimte voor dagbesteding. Dit gebeurt samen met verschillende zorgpartijen. Op de locatie Kruiswiel kan vervolgens de bouw van het scholencluster starten. Het bedrijventerrein Antoniapolder is volop in ontwikkeling. Hier komt ruimte voor innovatieve en maritieme bedrijvigheid. Samen met particuliere projectontwikkelaars krijgt ook het waterbusplein z’n nieuwe vorm. Vanaf 2017 ontstaat hier een levendig plein, wat Ambacht verbindt met het water.

Samen met de CAI
Eind 2015 heeft de stichting CAI met de gemeente afgesproken dat zij ruim 5 miljoen euro bijdragen aan verschillende projecten in Hendrik-Ido-Ambacht. Het grootste deel hiervan gaat naar het nieuwe zwembad, waarvoor in 2017 een ontwerp gereed is. Ook is er geld beschikbaar voor onder andere het gebouw van het Historisch Genootschap, sportplekken in de openbare ruimte en de nieuwe inrichting van het Kerkplein. Waar nog dit jaar de eerste kleinere projecten al worden uitgevoerd (zoals hanging baskets), kunnen de gemeente en de andere organisaties volgend jaar echt aan de slag, zodat de meeste projecten uiterlijk in 2018 zijn uitgevoerd.

Samen met de omgeving
Bewoners en bedrijven willen betrokken zijn bij de omgeving waarin ze leven en werken. De gemeente vindt dit ook een belangrijke voorwaarde. Wethouder Floor van de Velde: “We werken samen aan een betere bereikbaarheid en verkeersveiligheid van en in onze gemeente. We betrekken inwoners bij de herinrichting in hun buurt. Bij de Nijverheidsweg gaan we zelfs samen met de aannemer en omliggende bedrijven aan tafel om met elkaar een ontwerp te maken voor de nieuwe herinrichting van dit gebied.”

Besluit
De gemeenteraad behandelt de kadernota tijdens de brede commissie op woensdag 22 juni en neemt tijdens de raadsvergadering van maandag 4 juli een besluit.

Top