Home / Evenement / AmbachtSamen belevenistafel officieel overgedragen

AmbachtSamen belevenistafel officieel overgedragen

De Blije Borgh neemt AmbachtSamen belevenistafel in ontvangst op locatie SophiaStaete

Op dinsdag 31 december 2013 is de AmbachtSamen belevenistafel officieelovergedragen door Stichting Ambacht Samen aan De Blije Borgh teHendrik-Ido-Ambacht. De Stichting AmbachtSamen beoogt personen en organisatiesin Hendrik-Ido-Ambacht met elkaar te verbinden en op die manier de kracht vansamenwerking beter te benutten. De AmbachtSamen belevenistafel is daar een  voorbeeld van. In goede samenwerking met lokalepartijen en fondsen is de tafel aangekocht en wordt nu overgedragen alshulpmiddel binnen een programma dat de Blije Borgh zal opzetten voor kwetsbareouderen.

 
DeAmbachtSamen belevenistafel is eenmultitouchtafel. Deze tafel is een middel dat hulp kan bieden bij deverschillende aspecten van het werken met ouderen. Maar ook jonge kinderenwaarderen de mogelijkheden die de tafel biedt om samen bijvoorbeeld een puzzelop te lossen. Het is nieuwe technologie, maar heel toegankelijk enlaagdrempelig.    

Hetbovenblad is een aanraakscherm. Hierdoor kunnen meerdere mensen tegelijk op eeneenvoudige en intuïtieve wijze samen de inhoud ontdekken. De speciale softwarericht zich op drie aspecten, communicatie, geheugentraining en beweging. HetHistorisch genootschap van Hendrik Ido Ambacht heeft beeldmateriaal voorgebruik op de tafel aangeleverd.

 

De tafel is mede mogelijk gemaakt door Rhiant, VOF Bouwcombinatie vanWijnen-GN Bouw, Onwijs, het Spoorfonds, De Blije Borgh, de gemeenteHendrik-Ido-Ambacht en het Fonds Sluyterman van Loo ouderenprojecten.

Top