Home / Evenement / Bijeenkomst voor Jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel

Bijeenkomst voor Jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel

voor jongeren in de leeftijd 15 – 28 jaar

Op zaterdag 1 december 2018 heeft in Groot-Ammers een grote sponsoractie plaatsgevonden, De Glazen Spinning 2018. De patiëntenvereniging Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland was 1 van de 3 sponsordoelen. De patiëntenvereniging heeft ruim € 3.700 ontvangen en dit bedrag wordt volledig besteedt aan activiteiten voor Jongeren met NAH tussen de 15 – 28 jaar, wonende in de Alblasserwaard, De Drechtsteden, Gorinchem en Vijfheerenlanden. De activiteiten hebben betrekking op Bewegen en Ontmoeten.
 

Op maandag 18 februari 2019 organiseren wij in Dorpshuis De Til, Breestraat 1 in Giessenburg, een informatiebijeenkomst voor deze groep jongeren met Niet Aangeboren Hersenletsel. Wij willen van de jongeren zelf vernemen waar zij behoefte aan hebben en wat zij in de regio missen aan activiteiten, begeleiding en informatie.

Te denken valt aan bijvoorbeeld:
–           beweeg- en sportactiviteiten zoals fitnes en zwemmen,
–           informatiebijeenkomsten over Wmo of Wajonguitkering of scholing,
–           workshops schilderen en tekenen of fotografie,
–           bijeenkomsten om ervaringen met elkaar uit te wisselen of thema’s met elkaar te bespreken,
–           uitgaansmogelijkheden om naar muziek te luisteren of een film te kijken,
–           begeleidingsgroepen voor ouders en/of jongeren,
–           ???????????

Programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur               Zaal open
19.30 – 20.00 uur    Presentatie patiëntenvereniging en doel van de avond
20.00 – 21.00 uur    Splitsen in 2 groepen Bewegen en Ontmoeten en informatie ophalen
21.00 – 21.30 uur    Terugkoppeling + afsluiting

Na deze avond gaat de werkgroep aan de slag om te kijken op welke termijn  we welke activiteiten kunnen realiseren. Indien u dat wenst kunt u zich tijdens de avond opgeven voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van de verdere ontwikkelingen.

Voor vragen en informatie kunt u terecht bij Emma Susan van den Berg door een mail te sturen naar Emma_susan@hotmail.com
 
Ben jij een jongeren met NAH
tussen de 15 – 28 jaar wonende in
Alblasserwaard, Drechtsteden, Gorinchem en Vijfheerenlanden?
Kom naar de bijeenkomst en meld je aan!

 
Deze avond is uitsluitend bedoeld voor jongeren tussen de 15 – 28 jaar.
Ouders, partners en gezinsleden van deze jongeren zijn uiteraard van harte welkom.

Wil je bij deze bijeenkomst aanwezig zijn dan graag even aanmelden en met hoeveel personen je komt. Annmelden kan door een mail te sturen naar hersenletselzhz@gmail.com of telefonisch naar Lies Bonsang 06-15091924

Namens de werkgroep:
Emma Susan van den Berg
Bianca Vlot
Lies Bonsang

Top