Home / werk / Bonsang FINANCIEEL en HR ADVIES

Bonsang FINANCIEEL en HR ADVIES

Waarvoor kunt u bij ons terecht

                             ONDERSTEUNING BIJ HR BELEID, VERZUIM EN ADMINISTRATIE


 

ù   SALARIS- en PERSONEELSADMINISTRATIE

ü    Wij bieden,bij u op kantoor, ondersteuning bij de verwerking en/of reorganisatie van uwadministratie(s).

 

ù   P&O-ADVIES DESK

ü    Als ondernemeris het mogelijk dat u één of meerdere werknemers in dienst heeft. Het zijn ervaak te weinig om een P&O-er voor indienst te nemen. Een adviesdesk kan somsuitkomst bieden!
 

ü    Voor al uwHR-vragen, advies en/of ondersteuning bij beleidszaken, werving & selectie,ontslagbegeleiding, personeelsdossiers, contractbeheer, secundairearbeidsvoorwaarden, CAO, etc. etc.

ù   VERZUIMCOACH

ü    Managen vanziekteverzuim
 

ü    Begeleidingvan uw zieke werknemer(s) conform Wet verbetering Poortwachter


 

ù   FINANCIELE COACHWERKNEMERS

ü    U ontvangtsteeds vaker loonbeslagen voor uw werknemers?
 

ü    U beschiktniet over tijd en/of specialistische kennis om de loonbeslagen correct in tevullen?
 

ü    Wij kunnende administratieve afhandeling van het loonbeslag van u over nemen. Tevens kunnenwij uw medewerker coachen met het gezond maken van zijn/ haar financiëlesituatie, waardoor de arbeidsproductiviteit van uw werknemer voor uworganisatie weer optimaal wordt.

  Een goedeadministratie en een goed personeelsbeleid zijn voor uw ondernemingonontbeerlijk. Niet alleen om een financiële vinger aan de pols van uw bedrijfte houden, maar ook om ervoor te zorgen dat u achteraf niet voor onaangenamefinanciële en/of personele verrassingen komt te staan.   

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor het maken van eenafspraak

 

Top