Home / Vrijwilligerswerk / De KBG Zuid-Holland Zuid is op zoek naar een secretaris

De KBG Zuid-Holland Zuid is op zoek naar een secretaris

De Klankbordgroep (KBG) is in oprichting en zal bestaat uit maximaal 10 leden, waaronder een voorzitter en een secretaris. De leden hebben een diversiteit aan achtergrond, kennis, kwaliteiten, mogelijkheden en zijn of ervaringsdeskundige of mantelzorger. De KBG wordt gefaciliteerd door de landelijke vereniging Hersenletsel.nl in de uitvoering van de werkzaamheden.

Het werkgebied van de KBG Zuid-Holland Zuid is: de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Hoeksche Waard, Gorinchem e.o. en de Drechtsteden.

Doel van de klankbordgroep
1 Behartigt de belangen van NAH-getroffenen en hun naasten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de standpunten en ontwikkelde materialen door Hersenletsel.nl en SHON zoals de Gesprekswijzers en NAH-prikkels.
2 Inbrengen van het cliëntenperspectief NAH in regionale en lokale netwerken.

Positie van de klankbordgroep
1 Maakt onderdeel uit van de patiëntenvereniging Hersenletsel.nl.
2 Onderhoudt nauwe contacten met het provinciale bestuur en overige KBG in de provincie Zuid-Holland;
3 Opereert, evenals de landelijke vereniging onafhankelijk van zorgaanbieders, welzijnsaanbieders en overheden.

Taken van de Klankbordgroep
1 Aanspreekpunt voor NAH-getroffenen en diens naasten in de regio Zuid-Holland Zuid
2 Signaleren knelpunten en aandachtspunten met betrekking tot NAH-zorg en NAH-beleid
3 Formuleren adviezen ter verbetering van de NAH-zorg en dienstverlening en brengt deze onder de aandacht van zorg en welzijnsaanbieders, de lokale overheid, na overleg met provinciaal bestuur Hersenletsel.nl
4 Geeft (on)gevraagd advies aan het provinciaal en landelijk bestuur van Hersenletsel.nl
5 Onderhouden van contacten met cliëntenraden van grote zorg- en welzijnsorganisaties, WMO-adviesraden en overige relevante geledingen.

Taken van de secretaris
– Het bijwonen van vergaderingen van de KBG
– Vergaderingen notuleren, uitwerken en versturen naar de leden
– In overleg met de coördinator opstellen agenda van vergaderingen
– Verzorgen van correspondentie
– Samen met voorzitter verzorgen van de Nieuwsbrief
– Bereid om de KBG te vertegenwoordigen bij (netwerk)bijeenkomsten

Voorwaarden
– Heeft aantoonbare affiniteit met de doelgroep
– Beschikt over secretariële vaardigheden
– Dient woonachtig te zijn in regio Zuid-Holland Zuid
– Dient de regels van het Huishoudelijk Reglement te onderschrijven en zich hier in te vinden
– Kennis en ervaring van MS-Office
– Verbaal goed onderlegd, kunnen notuleren en lezen van documenten is geen probleem
– Is niet werkzaam als wethouder, beleidsmedewerker WMO, raads- of burgerraadslid bij een gemeente in regio Zuid-Holland Zuid.

Wilt u meer informatie en/of een afspraak maken voor een oriënterend gesprek? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de voorzitter van de KBG Lies Bonsang (06-150.91.924) of met de voorzitter van Stichting Hersenletsel.nl Zuid-Holland Ad van Dongen (06-18139385). Een mail sturen kan ook naar KBGhersenletselZHZ@gmail.com

Top