Home / Evenement / Eerste optreden Drechtsteden Bachkoor

Eerste optreden Drechtsteden Bachkoor

16 september in de Ark

Het Drechtsteden Bachkoor geeft haar eerste optreden op zondag 16 september a.s. tijdens het Bach Festival Dordrecht. Tijdens een speciale cantatedienst in De Ark in Hendrik-Ido-Ambacht brengt het projectkoor onder leiding van Nico van der Meel muziek van Bach, Mendelssohn en Schütz ten gehore. De cantatedienst vangt aan om 10.00 uur. Iedereen die wil komen luisteren is van harte uitgenodigd.

Het Drechtsteden Bachkoor is opgericht op initiatief van het Bach Festival Dordrecht, dat dit jaar voor de tweede maal plaatsvindt in Dordrecht en de Drechtsteden van 14 t/m 23 september. Het koor staat onder muzikale leiding van Nico van der Meel, die zich als artistiek leider, coach en dirigent aan het koor heeft verbonden. Jaarlijks worden er drie tot vier kortlopende projecten georganiseerd. De uitvoering van het eerste project vindt plaats tijdens het Bach Festival Dordrecht in een kerkdienst van protestantse wijkgemeente De Ark. Tijdens de cantatedienst staat het motet Jesu menie Freude van Johann Sebastian Bach centraal. Bach was ervan overtuigd dat muziek tot de geestelijke wereld behoort en een heilzame inwerking op mensen heeft. Ds. Piet van Veldhuizen, de voorganger in deze cantatedienst, zal vanuit die invalshoek luister-aanwijzingen geven, waarna de muziek de plek van de preek inneemt. Het Drechtsteden Bachkoor wordt tijdens de dienst muzikaal begeleid door een gelegenheidsensemble van cello (Lotte Beukman), contrabas (Norma Brooks) en orgel (Andrew Clark).

De oprichting van het Drechtsteden Bachkoor is één van de vele initiatieven op het gebied van educatie van het Bach Festival Dordrecht. Het Drechtsteden Bachkoor richt zich op scholing van amateur zangers en (semi-) professionele zangers en hoopt de bestaande koorcultuur in de regio Drechtsteden te versterken door leden van koren in de regio extra uitdaging en educatie te bieden. Noord-Europese muziek uit de periode 1600-1750, met speciale aandacht voor Bach en zijn directe voorgangers, staat in de uitvoeringspraktijk centraal. Bent u geïnteresseerd in deelname aan het projectkoor dan kunt u zich inschrijven via de website www.drechtstedenbachkoor.nl. Als u als organisatie en/of instelling belangstelling heeft in samenwerking met het Drechtsteden Bachkoor, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Marjolein Kloeg via marjoleinkloeg@bachfestivaldordrecht.nl.

Top