Home / Vrijwilligerswerk / Gezocht: mentor /belangenbehartiger

Gezocht: mentor /belangenbehartiger

Kom jij op voor de belangen voor iemand die dat zelf niet kan?

Er  zijn mensen die door ziekte, beperking of stoornis niet meer zelf beslissingen kunnen nemen en onvoldoende voor zichzelf opkomen. Soms is er niemand in hun omgeving die daarbij kan ondersteunen.  Stichting Mentorschap zet voor deze mensen mentoren in. Mentoren zijn vrijwilligers die o.a. optreden als wettelijk vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, belangenbehartiger en adviseur.

De Stichting wordt benoemd door de kantonrechter en de mentor krijgt de taak over de persoonlijke zorg- en welzijnsbelangen van de cliënt te waken, te ondersteunen en keuzes en beslissingen te nemen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De mentor kan een cliënt ondersteunen en vertegenwoordigen in gesprekken met bijvoorbeeld zorgverleners, artsen en instanties. Daarnaast is de mentor een belangrijk bezoek- en vertrouwenspersoon voor de cliënt.

 Wij zoeken

Wij zoeken binnen de regio Zuid Holland Zuid vrijwilligers die willen optreden als mentor / belangenbehartiger voor cliënten die dat zelf (even) niet meer kunnen. Het is van belang dat je je kan inleven in de belevingswereld van de cliënt en dat je kan samenwerken met zorgverleners en instanties als het gaat om de belangenbehartiging en vertegenwoordiging van de cliënt. Je bent besluitvaardig, in staat om grenzen te stellen, reflectief, je hebt natuurlijk affiniteit met de doelgroep en functioneert minimaal op MBO-4 niveau.

 Wij bieden

De mentoren van Stichting Mentorschap werken zelfstandig en ontvangen ondersteuning van onze regionale coördinatoren. Er is onder andere een introductieprogramma voor kandidaat-mentoren en regelmatig bijscholing. Door ontwikkelingen in de maatschappij en de politiek is het vak van mentor continu in beweging. Wij vinden het belangrijk dat onze mentoren altijd op de hoogte zijn van de kaders van het mentorschap. Geregeld schakelen onze coördinatoren hiervoor externe trainers en docenten in.

Aanvullende informatie

Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste. Deze wordt gratis door de Stichting Mentorschap voor je aangevraagd. Gemiddeld is de tijdsbesteding van het mentorschap 8 a 10 uur per maand.

Kijk op www.stichtingmentorschap.nl of vraag meer informatie, mail mdenoduen@stichtingmentorschap.nl of bel 06-2122 0006

Top