Home / Media / Iedereen mee laten doen aan de maatschappij

Iedereen mee laten doen aan de maatschappij

Inwoners van Ambacht zo veel mogelijk zelfstandig en volwaardig laten deelnemen aan de maatschappij. Dat is het doel van het Preventieplan Sociaal Domein 2020-2024 ‘De kracht van Ambacht’. Op maandag 7 december jl. stemde de gemeenteraad unaniem met het plan in.

In Hendrik-Ido-Ambacht willen we signalen over hulpvragen zo vroeg mogelijk oppakken. Verantwoordelijk wethouder Steven van Die zegt erover: “Het wordt een andere manier van werken, waarbij we samen met partners aan de voorkant, laagdrempelige hulp toegankelijker willen maken. Daardoor voorkom je dat problemen zich onnodig opstapelen en inzet van zware zorg noodzakelijk is. De uitvoering van het plan krijgt meerjarig onze aandacht, inzet en coördinatie.”

De wethouder realiseert zich terdege dat vernieuwen met vallen en opstaan gaat. “Er zullen zich tijdens de uitvoering van het plan onvoorspelbare ontwikkelingen voordoen, die passen bij de complexiteit van het sociaal domein. Tegelijkertijd brengen we de komende jaren met een breed netwerk een duidelijke vooruitgang tot stand. We willen en gaan er écht werk van maken.

Het Preventieplan Sociaal Domein is gezamenlijk ontstaan met maatschappelijke organisaties en inwoners van Ambacht. Zo is een solide basis gelegd voor een langdurige verbinding tussen de gemeente en partners, om samen de acties in het plan uit te voeren.

Top