Home / Evenement / Inloopbijeenkomst over plannen voor versterking winkelcentrum De Schoof

Inloopbijeenkomst over plannen voor versterking winkelcentrum De Schoof

Op 27 oktober van 16.30 uur tot 19.00 uur is in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over De Schoof. Tijdens de bijeenkomst informeert de gemeente over de bestemmingsplanprocedure en de planopzet van de ontwikkelaar. Ook kunt u op hoofdlijnen zien wat de effecten zijn op de infrastructuur rondom het winkelcentrum. Door de nieuwbouw wordt de Graaf Willemlaan bij het winkelcentrum ‘geknipt’ (afgesloten) en loopt de hoofdverkeersroute voortaan via de Van Godewijckstraat en de Antoniuslaan. Bij de aansluiting Weteringsingel/Hoge Kade (bij Cascade) komt een rotonde.

Achtergrond
De gemeente wil hoofdwinkelcentrum De Schoof versterken. Dit is belangrijk om ook in de toekomst een goed winkelaanbod te houden. Om dit te bereiken heeft de gemeente begin dit jaar een intentieovereenkomst gesloten met Ten Brinke Poortier Romein projecten. De ontwikkelaar is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de realisatie van het winkelvastgoed en voor de aanleg van het voetgangersgebied en parkeerplaatsen. Ook is zij verantwoordelijk voor het opstellen van het bestemmingsplan, dat de gemeente vervolgens in procedure zal brengen.

Voordat het voorontwerp bestemmingsplan in procedure gaat, organiseert de gemeente op 27 oktober 2015 deze informatieve inloopbijeenkomst over de bestemmingsplanprocedure en over de samenhang met de verkeersroutes rondom het winkelcentrum.

Top