Home / Media / Onderzoek naar trillen wandelbrug Crezéepolder

Onderzoek naar trillen wandelbrug Crezéepolder

De wandelbrug in het nieuwe natuurgebied Crezéepolder nabij Ridderkerk trilt onder bepaalde omstandigheden. Oorzaak van de trillingen in de brugconstructie is de waterstroming die met hoge snelheid tegen de palen van de brug aanbotst. Deze botsing brengt een werveling achter de paal in het water te weeg waardoor de palen gaan trillen. Aanpassingen aan de wandelbrug zijn nodig om de trillingen te stoppen. Voor wandelaars is er geen sprake van een onveilige situatie. Borden worden geplaatst om bezoekers te informeren.

Wekelijks vindt een rondgang door de Crezéepolder plaats om de effecten van de getijdenwerking in het gebied te monitoren. Deze week constateerde de toezichthouder trillingen in de brugconstructie. Een constructeur is direct ter plaatse gekomen om de oorzaak van de trillingen te achterhalen en wat de mogelijke effecten van de trillingen zijn op de constructie en de veiligheid van de brug.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er soms situaties zijn dat de waterstroming met een bepaalde snelheid hard tegen de palen aanbotst, waardoor het waterpeil op deze plek daalt en er een werveling in het water ontstaat. Deze werveling zorgt voor een trilling op de paal en daarmee ook in de brugdelen. Trillingen worden incidenteel waargenomen. Jaren geleden vond een vergelijkbaar probleem plaats bij de Erasmusbrug. Alleen speelde hier de wind een rol.

De provincie laat onderzoeken welk oplossingsscenario het beste en het meest duurzame is om het trillen van de wandelbrug te laten stoppen. Hierover volgt nader bericht. 

Medio november is het natuurgebied de Crezéepolder onder getij gebracht via een aansluiting op de rivier De Noord. Via de wandelbrug kunnen bezoekers de getijdenkreek oversteken die het gebied doorkruist. De trillingen in de brug leveren geen onveilige situatie voor bezoekers op. De brug blijft toegankelijk voor wandelaars.

Nadere informatie
Voor vragen kunnen vertegenwoordigers van de media contact opnemen met Annette van Vliet, telefoon 06-52031946.

Top