Home / Vrijwilligerswerk / Voor de te starten inloopochtend zoeken wij gastvrouwen/gastheren

Voor de te starten inloopochtend zoeken wij gastvrouwen/gastheren

Zet je ervaring in om jezelf en anderen verder te helpen!

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt met het zo veel mogelijk terug krijgen van de regie op het leven na het oplopen van hersenletsel. Het bestuur van regio Zuid-Holland heeft ervoor gekozen om een stichting te zijn, als onderdeel van de landelijke vereniging.

Vanaf 11 januari 2018 organiseren wij wekelijks op donderdag van 10 – 12 uur een inloopochtend voor NAH-getroffenen en hun naasten. De activiteit vind plaats bij Zorgrevalidatie Dordrecht, Albert Schweitzerplaats (naast het politiebureau) in Dordrecht op de 3e etage.

Tijdens de inloopochtend ontmoeten NAH-getroffenen en hun naasten elkaar op een ontspannen manier. Er worden nieuwe contacten opgedaan, ervaringen uitgewisseld, is er begrip, erkenning, herkenning en een luisterend oor aanwezig.

Voor de wekelijkse inloopochtend zijn wij op zoek naar gastvrouwen en/of gastheren, die minimaal 1 ochtend in de maand beschikbaar is.  

Lies Bonsang
Regiobestuurder Zuid-Holland Zuid                                          

Voor de vacaturetekst zie de bijlage

Top