Home / Evenement / Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht

Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht

Start aanleg tijdelijk Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht

Op 17 maart a.s. gaat de eerste schop inde grond voor de aanleg van een tijdelijk Waterbusplein aan het zuidelijkgelegen gedeelte van het Genieterrein in Ambacht (zie kaartje). In mei zijn dewerkzaamheden afgerond en wordt de bestaande waterbushalte van de Veerweg verplaatstnaar deze nieuwe locatie. De werkzaamheden maken deel uit van de plannen voor verlenging van de Antoniuslaan.Het is de bedoeling dat op de bewuste plek straks een hoogwaardig Waterbuspleinkomt, dat net als het Noordeinde rechtstreeks op de Antoniuslaan isaangesloten, wat het centrum van Ambacht veel beter bereikbaar maakt.

 

Hetstartsein voor de aanleg van het tijdelijk Waterbusplein wordt opmaandag 17 maart om 16.00 uur gegeven door wethouder A. Flach en P.Vismans, directeur ROM-D. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig tezijn.

 

Hettijdelijk Waterbusplein is direct aangesloten op het recentaangelegde Noordeinde, goed bereikbaar voor gebruikers en voorziet in eenaantal parkeerplaatsen. De gemeente en ROM-D gaan er vanuit dat – met deverplaatsing van de waterbushalte en de aanleg van een goed bereikbaar, sociaalveilig plein – het gebruik van de waterbus zal toenemen.

 

De aanleg vanhet tijdelijk plein gebeurt door de gemeente, in samenwerking met deRegionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). De voorbereidendewerkzaamheden (grondwerk) zijn al uitgevoerd door Timmer & Verzijl. KWSneemt de asfalteringswerkzaamheden voor zijn rekening.

 

De plannen vooreen hoogwaardig Waterbusplein op de plek van het tijdelijke plein worden nuuitgewerkt en maken net als de verlenging van de Antoniuslaan en de bebouwingvan het Genieterrein deel uit van de door het college vastgestelde?stedenbouwkundige visie Antoniapolder Plus?. De plannen van de gemeente wordenzoveel mogelijk met die van omliggende bedrijven gecombineerd, om het gebiedeen zo hoogwaardig mogelijk karakter te geven.

Top