Home / Media / Ambacht werkt samen met partners aan veiligheid

Ambacht werkt samen met partners aan veiligheid

Burgemeester Jan Heijkoop presenteerde op dinsdag 11 april de veiligheidsrapportage 2016. Hierin staat de veiligheidssituatie in de gemeente van het afgelopen jaar. Wat opvalt, is dat over het algemeen ons veiligheidsbeeld gelijk is gebleven. Dat is volgens de burgemeester ‘een mooie ontwikkeling in een nog steeds verder groeiende gemeente’. Daarnaast blijkt uit de rapportage dat de samenwerking met de partners in onze gemeente goed is. Doordat handhaving, politie en team veiligheid van de gemeente in hetzelfde gebouw gehuisvest is, verloopt de samenwerking intensief en natuurlijk.

Preventieve acties
In de afgelopen jaren, en ook in 2016, zette de gemeente in op preventieve acties. Die acties beginnen nu hun vruchten af te werpen. Dit is bijvoorbeeld te zien aan de sterke daling van  het aantal diefstallen uit schuurtjes en bergingen (-22%) en het gelijk gebleven aantal inbraken in voertuigen. Team Handhaving van de gemeente speelt hierin een belangrijke rol: zij hebben in 2016 ingezet op de bewustwording van bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht. In de uitvoering hiervan maken zij gebruik van nieuwe middelen, zoals social media (@Ambachtveilig) en smartphones met apps (waaronder Nextdoor). Zo voeren de Buitengewoon Opsporingsambtenaren hun taken zo efficiënt en effectief mogelijk uit.

Prioriteiten
Speerpunt voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is en blijft de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte. De gemeente stelde de volgende prioriteiten:

  • Overlastgevende groepen en personen
  • Overlast gerelateerd aan honden
  • Rommel op straat
  • Overlast door verkeer

Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door extra in te zetten op controles op fout parkeren in blauwe zones, het ophangen van dispensers met hondenpoepzakjes op ‘hotspotlocaties’ of het instellen van een werkgroep op samen met bewoners overlast te beperken.

Meer informatie
Bekijk de gehele veiligheidsrapportage 2016 via deze link.

Top