Home / Politiek / College te voortvarend aan de slag

College te voortvarend aan de slag

Naar aanleiding van een motie van de Raad op 7 juli 2014 om een maximale inzet voor een tijdige en adequate realisatie van een scholencluster in Kruiswiel op de huidige locatie van het Jeugdspeelpark heeft het college besloten:

–           om een voorbereidingskrediet van € 139.000 voor een scholencluster aan te vragen bij de Raad;

–           om vooruitlopend op de aanvraag € 33.000 te besteden aan projectmanagement en de uitbesteding van een inpassingsstudie.

Gemeente Belangen is van mening dat het college wel heel voortvarend aan het werk is om vooruitlopend op de kredietaanvraag, in deze tijd van bezuinigingen, zoveel geld uit te geven om volgens eigen zeggen ‘vertraging door het zomerreces te voorkomen’.

Het college heeft aan de Raad nog geen informatie verstrekt hoe deze twee grote projecten, verhuizing Jeugdspeelpark naar Sandelingen-Ambacht en de realisatie bouw scholencluster in wijk Kruiswiel, begrotingstechnisch worden ingepast in de bestaande en meerjarenbegrotingen en hoe het tijdspad eruit komt te zien. Het college is wel heel vooruitstrevend bezig om zonder inzicht te hebben gegeven over het totale kostenplaatje een voorbereidingskrediet aan te vragen en om voor toekenning van de aanvraag al geld uit te geven. Het ziet er naar uit dat het college stap voor stap in onderdelen de projecten door de Raad wil loodsen terwijl er nog heel veel vragen niet beantwoord zijn door het college!

Gemeente Belangen zal het college wijzen op het budgetrecht van de Raad, zie artikel 189 van de Gemeentewet.

 Gemeente Belangen is zich er terdege van bewust dat het bestuur van het Jeugdspeelpark, om allerlei redenen, heel graag wil verhuizen naar een locatie op Sandelingen-Ambacht. Echter het hele project, zowel de verhuizing van het Jeugdspeelpark en de realisatie van een scholencluster op het huidige terrein van het Jeugdspeelpark kost veel, heel veel geld en kunnen wij ons dat in deze tijd permitteren en niet onbelangrijk zijn hier de middelen voor? Uiteraard zal Gemeente Belangen in de eerstvolgende vergadering van de commissie WOS hierover vragen stellen.

Gemeente belangen heeft burgerparticipatie hoog in haar vaandel staan. De omwonenden van het Jeugdspeelpark hebben van de gemeente een brief ontvangen over de te ondernemen stappen. Gemeente Belangen noemt dit geen burgerparticipatie en hoe zwaar het advies van een klankbordgroep al dan niet wordt meegenomen is onduidelijk.

 Fractie Gemeente Belangen

Top