Home / Politiek / Persbericht

Persbericht

Hendrik-Ido-Ambacht en haar ‘niet aanstootgevend’ beleid

In de gemeenteraadsvergadering van maandag 7 juli jl. heeft de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht haar reclamebeleid vastgesteld.

Reclame-uitingen dienen te voldoen aan de in de wet gestelde eisen en regels.  Twee van die regels luiden: ‘Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden’ en  Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid’. In strijd met de goede zeden zou men ook kunnen lezen dat reclame-uitingen niet aanstootgevend mogen zijn.

De coalitie bestaande uit SGP/CU, CDA en PvdA vindt het echter nodig dat reclame-uitingen niet ‘aanstootgevend’ dus in strijd met de goede zeden mogen zijn. Door te verwijzen naar de Nederlandse Reclame code zijn regels voor reclame-uitingen al gewaarborgd. Maar voor de coalitie is dat niet genoeg en heeft er het woord ‘aanstootgevend’ aan toegevoegd.

In het Reclamebeleid 2014 – 2024 is o.a. opgenomen; “Geen reclame-uitingen met alcohol, tabak of met een aanstootgevend karakter” en “De reclame-uiting mag niet strijdig zijn met de Nederlandse Reclame code en mag geen aanstootgevend karakter hebben.”

Maar wat is een aanstootgevend karakter? Kan een beeld aanstootgevend zijn óf een tekst, zo vraagt de fractie van Gemeente Belangen zich af? En wat voor de één aanstootgevend is, is dat voor een ander niet.

Met de toevoeging van ‘aanstootgevend’ in het reclamebeleid 2014 – 2024 in Hendrik-Ido-Ambacht betekent dat voor diverse branches een beperking in hun reclamevoering, terwijl ondernemers al rekening moeten houden met de regels van de Stichting Nederlandse Reclame code.

Door het toevoegen van het woord ‘aanstootgevend’ in de Nota Reclamebeleid 2014 – 2024 zouden reclame-uitingen die wel voldoen aan de regels van de Reclame code  in Hendrik-Ido-Ambacht dus aanstootgevend zijn.

Fractie Gemeente Belangen

 

 

Top