Home / Politiek / Persbericht

Persbericht

Reactie Gemeente Belangen n.a.v. ingediende motie coalitie op 7 juli 2014

In de Ambachtse politiek is het sinds jaar en dag de gewoonte als een partij een motie in wil dienen alle politieke partijen worden benaderd met de vraag om de motie te willen steunen.

Op maandagvond 7 juli heeft de SGP/CU, CDA en de PvdA een motie ingediend betreffende het scholencluster op het JSP-terrein en niet één partij uit de oppositie is benaderd met de vraag om de motie te willen steunen! Is dit de nieuwe werkwijze van de coalitie? Is de coalitie zo zelfverzekerd dat zij van mening is, nu zij de meerderheid hebben, de helft + 1, de oppositiepartijen niet meer nodig te hebben?

Wethouder Flach heeft bij de formatie aangegeven “op een open en constructieve wijze” te willen samenwerken met alle partijen in de gemeenteraad. Voor Gemeente Belangen valt hier ook onder dat een motie aan alle politieke partijen wordt voorgelegd en niet alleen aan partijen die in de coalitie vertegenwoordigd zijn. Een open en constructieve wijze van samenwerken moet wel van twee kanten komen! Gemeente Belangen is uiteraard ook een voorstander om het tekort aan schoollokalen voortvarend op te lossen.

Een open en constructieve wijze van samenwerken houdt voor Gemeente Belangen in dat afspraken en toezeggingen worden nagekomen. De coalitie heeft in haar coalitieprogramma 2014 – 2018 opgenomen om voor de zomer van 2014 duidelijkheid te willen hebben over, het al dan niet gezamenlijk met Zwijndrecht, het realiseren van een nieuw zwembad. De periode tot de zomer van 2014 zou worden opengehouden voor overleg met de gemeente Zwijndrecht, met als doel een definitief besluit te kunnen nemen over een gezamenlijk zwembad. Nu blijkt dat dit besluit is uitgesteld tot na het zomerreces. Gemeente Belangen betreurt dit, het duurt al veel te lang.

Gemeente Belangen is blij een partij te zijn die altijd zichtbaar is, niet alleen tijdens verkiezingstijd en niet een partij die zaken gaat claimen, die ook door andere partijen

zijn aangekaart en hun best voor hebben gedaan. Gemeente Belangen houdt zich daar niet mee bezig. Ons doel is er weer voor de inwoners te zijn en onze inzet is optimaal.

De fractie van Gemeente Belangen zal de coalitie kritisch en ‘op een open en constructieve wijze’ blijven volgen.

 Marjet Vogelaar

Fractievoorzitter

Gemeente Belangen

 

Top