Home / werk / Design Strategie, Interactie Ontwerp, Grafisch Ontwerp

Design Strategie, Interactie Ontwerp, Grafisch Ontwerp

Design Effects: Creatief, zorgvuldig en efficiënt

Design Effects biedt u kwalitatief ontwerpwerk dat tot stand komt vanuit een professionele aanpak; een continu streven naar een optimale combinatie van kwaliteit en snelheid ? in proces, communicatie en opgeleverd product/dienst.


Design Management is het vakgebied dat al deze aspecten arrangeert om te komen tot een strategische mix waarmee toegevoegde waarde (voor de onderneming én de consument) gecreëerd wordt.Design Effects ? met de nadruk op Effects benadrukt dat het feit dat design invloed heeft op velerlei aspecten van bedrijfsvoering; effect als werkwoord.

Vanuit dit perspectief is het idee (voor de naam van) mijn bedrijf ontstaan: Design Effects. De laatste s is cruciaal omdat hiermee het begrip Effects meerdere betekenissen krijgt:

Design Effects ? met de nadruk op Design betreft het de effecten die door design ontstaan; effect als een zelfstandig naamwoord.

Top