Home / Media / Drechtsteden en bedrijfsleven zetten belangrijke stappen bereikbaarheid

Drechtsteden en bedrijfsleven zetten belangrijke stappen bereikbaarheid

Op de bijeenkomst Bereikbare Drechtsteden op 30 juni in Sliedrecht, zijn belangrijke stappen gezet op het gebied van bereikbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid in de Drechtsteden. Zo’n 100 mensen uit het bedrijfsleven, organisaties en lokale overheden spraken hierover met elkaar. Opvallend was de energie, de inspiratie en de grote bereidheid om echt gezamenlijk aan de slag te gaan.

Zo werd er een intentieverklaring getekend door de ambassadeurs van het mobiliteitsplatform Samen Bereikbaar Drechtsteden, een initiatief van de Drechtsteden, de Verkeersonderneming en het bedrijfsleven. Met deze intentieverklaring tekenden 25 partijen uit het bedrijfsleven voor een gezamenlijke bestrijding van hardnekkige fileknelpunten, met de toezegging eind 2017 minimaal 10% van de werknemers minder in de spits te laten rijden. En met een betere doorstroming en verbetering van de luchtkwaliteit tot gevolg. Een aantal bedrijven besloot zelfs spontaan tijdens de bijeenkomst ook mee te doen. Regionaal Portefeuillehouder Bereikbaarheid Hans Tanis: “Met deze intentieverklaring laten we zien dat we niet alleen maar praten, maar ook echt dingen doen. We hopen dat er nog veel ambassadeurs uit het bedrijfsleven zullen volgen, want alleen gezamenlijk kunnen we de bereikbaarheid verbeteren.”

Aanpak Sandelingenknoop
Een ander voorbeeld dat er spijkers met koppen in de Drechtsteden worden geslagen is de aanpak van Sandelingenknoop. Ondernemers en de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht trekken gezamenlijk op om de doorstroming van verkeer bij de Sandelingenknoop op de A16 te verbeteren, zowel door aanpassingen aan de weg als met gedragsverandering. Met zes handtekeningen van de ondernemersverenigingen en gemeenten werd deze afspraak bekrachtigd.

Inspirerende, slagvaardige bijeenkomst met concrete resultaten
Tijdens de goedbezochte bijeenkomst kwamen verder vragen aan bod als hoe bereikbaar is uw onderneming of instelling en kunt u zelf iets doen om bereikbaar te blijven. Samen met Gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland Zuid Floor Vermeulen, Professor Lóránt Tavasszy en de directeur van de Verkeersonderneming Arnout van der Bend, werd er naar meerdere oplossingen gezocht die mogelijk ingezet kunnen worden in de Drechtsteden. De Verkeersonderneming biedt eind dit jaar een marktplaats voor mobiliteit in de Drechtsteden met diensten die helpen op een slimme manier naar het werk te reizen. Een mooi voorbeeld van intensieve samenwerking is dat ondernemers samen met de regio gaan optrekken in de lobby rond de A15. En met de toezegging van Floor Vermeulen om dieper in te gaan op de bereikbaarheid van de Drechtsteden op het Provinciehuis, komt er dus een vervolg op deze inspirerende en slagvaardige bijeenkomst.

Top