Home / Media / Een fris nieuw klaslokaal voor alle leerlingen van Hendrik-Ido-Ambacht

Een fris nieuw klaslokaal voor alle leerlingen van Hendrik-Ido-Ambacht

College kiest voor duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen

Teveel, en dan ook nog eens behoorlijk verouderde lokalen aan één kant van de gemeente. Een schoolgebouw dat uit zijn jasje groeit door een tekort aan lokalen aan de andere kant. Deze en andere ontwikkelingen in het basisonderwijs van Hendrik-Ido-Ambacht, maakten het noodzakelijk de visie op onderwijshuisvesting aan te passen. Het college van Hendrik-Ido-Ambacht wil dat alle leerlingen les krijgen in een modern, duurzaam, fris schoolgebouw. Er worden daarom in een periode van ongeveer zeven jaar in de gemeente nog vijf nieuwe scholen gebouwd. Dat staat in het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
Elk kind moet onderwijs krijgen in een modern, schoon en duurzaam schoolgebouw. Dat vindt althans wethouder André Flach, die huisvesting van het onderwijs in zijn portefeuille heeft.

“Veel schoolgebouwen zijn behoorlijk oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De scholen zijn al tussen de 40 en 60 jaar in gebruik. We willen dat alle leerlingen kunnen leren in gebouwen met een goed binnenklimaat, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Ruimtes waar het prettig verblijven is,” aldus wethouder Flach.

Schoolbesturen betrokken
Al in het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’ is de ambitie uitgesproken om het opstellen van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) samen met de schoolbesturen te doen. Bij de totstandkoming van het IHP zijn de schoolbesturen dan ook intensief betrokken en samen met hen werden meerdere scenario’s uitgewerkt. Daarbij werd rekening gehouden met verwachte leerlingaantallen (krimp en groei) in de komende jaren en ontwikkelingen in het onderwijs, waar steeds vaker gezocht wordt naar samenwerking of integratie met bijvoorbeeld opvang en zorg.

Bekostigen met woningbouw
Het hele plan gaat uiteindelijk ruim 18 miljoen euro kosten. Wethouder Flach: “Dat is veel geld. Dat kunnen we bekostigen door op plekken waar kleiner wordt teruggebouwd, te kijken naar woningbouw. Dat wordt in de eerste helft van volgend jaar verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan en in goed overleg met omwonenden.”

Duurzaam en kostenbesparend
Door de nieuwbouw nemen de onderhouds- en exploitatiekosten voor schoolbesturen af. Ze kunnen meer investeren in de kwaliteit van het onderwijs van leerlingen die in deze gemeente naar school gaan.
De schoolgebouwen worden gerealiseerd volgens de nieuwe BENG-norm (Bijna Energieneutraal) en zijn zeer duurzaam. Er is gekozen voor nieuwbouw omdat bij renovatie van bestaande bebouwing rekening gehouden moet worden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Bij nieuwbouw kan een afschrijvingstermijn van 50 jaar worden gehanteerd. Dat betekent meer zekerheid van goede huisvesting voor de basisscholen voor een lange periode.

Integraal Kindcentrum
In het IHP biedt de gemeente voldoende ruimte aan de schoolbesturen om te investeren in de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen waarin bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang of welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn in één organisatie. Het aanbod van een IKC wordt afgestemd op de behoeften van het kind.

Verdere besluitvorming
De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht bespreekt het IHP in de commissievergadering van 20 januari 2020 en neemt een besluit over het plan in de raadsvergadering van 3 februari 2020. Wanneer de raad akkoord is met de plannen van het college, zal er uitvoeringsprogramma opgesteld worden, waarin het IHP verder wordt uitgewerkt.

Top