Home / Media / Gedeputeerde Han Weber opent natuurgebied de Crezéepolder

Gedeputeerde Han Weber opent natuurgebied de Crezéepolder

21e nieuwe deltanatuurgebied provincie Zuid-Holland

“We doen dit voo​r de mensen en daarmee ook voor de natuur. Want wie de natuur in zijn hart sluit, zal voor de natuur opkomen. En dat is de beste bescherming.” Met deze woorden opende Groengedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland afgelopen vrijdag 20 januari 2017 de Crezéepolder tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht. De aanwezigen genoten zichtbaar van het gebied.
 
Er waren twee keer zo veel belangstellenden als verwacht afgekomen op de opening van de Crezéepolder. Het is het 21e deltanatuurgebied die de provincie Zuid-Holland tussen 2001 en 2017 heeft aangelegd. Bijna 400 genodigden en belangstellende deden mee aan de begeleide wandelingen door de nieuwe natuur. “De Crezéepolder voldoet duidelijk in een behoefte in de drukke Randstad”, aldus gedeputeerde Han Weber.
 
Onderweg vertelden partners die betrokken waren bij de ontwikkeling en aanleg van het gebied vol trots over hun bijdrage. Waterbedrijf Oasen over de gouden combinatie van waterwinning in de natuur. Rijkswaterstaat en het waterschap Hollandse Delta over de combinatie van waterveiligheid en natuurontwikkeling, een ecoloog van de provincie Zuid-Holland over de grote waarde van zoetwatergetijdennatuur en de Natuurvereniging IJsselmonde over de aantrekkingskracht die het gebied nu al heeft op vogels. Een enthousiaste fotograaf gaf tips over hoe je dit alles het mooiste kunt vereeuwigen.
 
Voor het oog van enthousiaste projectbetrokkenen, omwonenden en bestuurders vloog een ijsvogel een paar keer heen en weer over het water en ging op een paal zitten. En toen hij zeker wist dat alle ogen op hem gericht waren, ving de ijsvogel behendig een visje dat hij liet schitteren in de lage winterzon. Daarmee was het nieuwe zoetwatergetijdengebied de Crezéepolder aan de Noord pas echt geopend!
 
Natuur en economie versterken elkaar
Weber benadrukte hoe belangrijk ontspannen in de natuur is voor de volksgezondheid en daarmee ook voor het vestigingsklimaat voor bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Wethouder ruimtelijk beleid Floor van de Velde (Hendrik-Ido-Ambacht) onderstreepte deze woorden met de educatieve waarde van natuur voor de scholen in de omgeving. “Samen met de Sophiapolder en de Biesbosch kan de Crezéepolder onze kinderen weer in contact brengen met de natuur.”
Ook wethouder ruimtelijke ontwikkeling Volbregt Smit (Ridderkerk) benadrukte het belang van de grootschaligheid van natuurgebieden in de Delta. “We voegen alweer een parel toe aan de Noord. Naast de Gorzen en het Ridderkerkse Griend en het Waaltje met het Waalbos is ook de Crezéepolder een welkome versterking van het groen. Dat heeft IJsselmonde – direct onder de rook van Rotterdam – hard nodig.”
 
Toegankelijk 
De Crezéepolder is toegankelijk voor het publiek. Er zijn wandelpaden aangelegd door het gebied. Deze zijn deels verhard, deels door het gras en sommige stukken zijn zo laag dat ze drassig kunnen zijn. Op strategische plekken zijn vogelschermen neergezet zodat je ongemerkt naar vogels kunt kijken. Overigens trekt de ijsvogel zich daar niets van aan. Die houdt wel van publiek.
 
Bezoek de Deltanatuurgebieden!
De afgelopen 15 jaar heeft de provincie Zuid-Holland tientallen waterrijke deltanatuurgebieden aangelegd tussen de Biesbosch en de Noordzeekust. Alles bij elkaar zo’n 2.000 hectare!
Hoewel de natuur nog relatief nieuw is, zijn er nu al opmerkelijke successen geboekt. De zeearend is teruggekeerd en broedt weer in de Biesbosch en er zijn grote aantallen lepelaars op de natuurgebieden afgekomen. Ook blijkt dat de migratie tussen de natuurgebieden op gang komt: de bever rukt vanuit de Biesbosch op richting de Noordzeekust. Hij wordt inmiddels ook gesignaleerd in het Ridderkerkse Griend en natuurgebieden langs de Oude Maas en het Haringvliet. Voor een kaart met alle gebieden kijk je op www.deltanatuur.nl .

Top