Home / Media / Gemeente HIA dient zienswijze in op de aangevraagde veromgevingsvergunning Dupon

Gemeente HIA dient zienswijze in op de aangevraagde veromgevingsvergunning Dupon

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en drinkwaterleverancier Oasen willen voor de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht een optimale drinkwaterkwaliteit tegen acceptabele kosten. Voor een deel komt het drinkwater vanuit de rivier Beneden Merwede.

DuPont/Chemours loost in deze rivier afvalstoffen. Om te voorkomen dat de hoeveelheid afvalstoffen in de rivier en uiteindelijk in ons drinkwater boven de wettelijke norm uitkomen, willen de gemeente en Oasen dat DuPont/Chemours minder afvalstoffen loost. Daarom dient de gemeente een zienswijze in op de aangevraagde omgevingsvergunning van DuPont/Chemours, waarin de normen voor het lozen van afvalstoffen staan.

Wat ging er aan vooraf?
De afgelopen periode ontstond veel commotie over het gebruik van stoffen door Chemours voor de productie van synthetische organische polymeren (zoals Teflon®). Dit dossier leidde tot gesprekken tussen Chemours en lokale, provinciale en landelijke overheden en tot onderzoeken door kennisinstituten waaronder het RIVM (Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu). Uiteindelijk is het gebruik van de kankerverwekkende stof C8 stopgezet en is afgesproken de voorschriften voor het gebruik van 2 andere stoffen (FRD-903 en E1) aan te scherpen. Chemours diende eigenstandig een aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de provincie, met daarin naar beneden bijgestelde normen voor de hoeveel afvalstoffen die zij mogen lozen. Echter, de normen die in deze aanvraag staan zijn hoger dan de normen die wenselijk zijn.

Waarom dient de gemeente een zienswijze in?
Alhoewel het positief is dat de normen worden aangescherpt, vinden de gemeente en Oasen dat de normen onvoldoende worden gereduceerd. Het is de wettelijke taak van de gemeente om de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen en te zorgen voor de volksgezondheid. Daarom sluit de gemeente aan bij de zienswijze van Oasen en dient zelf ook een zienswijze in tegen de aangevraagde omgevingsvergunning van DuPont/Chemours. In de zienswijze pleiten we voor strengere normen voor het lozen van de afvalstoffen in de rivier Beneden Merwede. Alleen dan weten we ook in de toekomst zeker dat de concentraties van de afvalstoffen onder de wettelijke norm blijven en we dus kwalitatief goed drinkwater hebben voor onze inwoners.

Top