Home / Media / Hendrik-Ido-Ambacht tekent voor een dementievriendelijke gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht tekent voor een dementievriendelijke gemeente

Stichting Alzheimer Nederland en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaan samenwerken om een dementievriendelijke gemeente te ontwikkelen. Zij sloten vandaag een convenant voor een ‘dementievriendelijke gemeente’. Daarin staan samenwerkingsafspraken voor de duur van vijf jaar, bedoeld om mogelijk te maken dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen meedoen.

Wat gaat de gemeente doen?
De gemeente, ondersteund door de stichting Alzheimer Nederland, benoemt dementie als aandachtsgebied binnen haar Wmo-beleid en werkt met zorgpartijen in de komende vijf jaar aan…
• het versterken van de positie van mensen met dementie en hun mantelzorgers;
• het verspreiden van informatie over dementie en daarmee het doorbreken van het taboe;
• het vergroten van de kennis gericht op het omgaan met dementie;
• deskundigheidsbevordering voor (een vroege) signalering van dementie;
• maatschappelijke activiteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ten behoeve van hun actieve deelname aan activiteiten in de buurt of wijk;
• (informele) opvang- en respijtmogelijkheden voor mantelzorgers van mensen met dementie
(respijtzorg is vervangende zorg, die de mantelzorger ontlast).

De basis is er
Wethouder Van der Giessen nam na het ondertekenen van het convenant de ‘solidariteitssticker dementievriendelijk’ in ontvangst. Dat is geen keurmerk, maar een symbool van de stichting Alzheimer Nederland voor organisaties die zich inzetten voor mensen met dementie en dat blijven doen. De gemeente ontvangt de sticker vooral vanwege de nieuwe respijtzorgmogelijkheden die in Hendrik-Ido-Ambacht worden geboden. Dat is tijdelijke zorg, die de mantelzorger ontlast.
Van der Giessen: “Ik ben hier blij mee. Dit betekent dat deskundigen oordelen, dat we al een goede start gemaakt hebben met onze ondersteuning aan mensen met dementie en hun naasten. We zetten ons ervoor in om mensen met dementie als volwaardige burgers te laten meedoen aan de samenleving en bieden mantelzorgers ondersteuning. Het verzorgen van activiteiten en opvang voor dementerenden is nu al heel belangrijk, maar wordt dat door de vergrijzing nog veel meer.”

Uitvoering
Vanuit het Sociaal Wijkteam Ambacht wordt een werkgroep samengesteld, die samen met Alzheimer Nederland, Drechtzorg en andere zorgaanbieders, de doelstellingen van het convenant in de praktijk gaat uitvoeren. In het ‘Werkplan Dementievriendelijk Hendrik-Ido-Ambacht 2016’ is al een eerste concrete aanzet gegeven, zoals het zorgen voor informatie over dementie aan verenigingen, winkeliers, burgers, het organiseren van lotgenotengroepen en scholing van de professionals in het sociaal wijkteam. De uitvoering van dit werkplan, maar ook het opstellen en uitvoeren van de werkplannen voor de komende 5 jaar is een taak van deze werkgroep.

Ondersteuning
Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht die zorgen voor iemand met (verschijnselen van) dementie of die daarmee zelf kampen, kunnen terecht op www.sociaalwijkteamambacht.nl , op www.meeplus.nl en op www.deblijeborgh.nl.

Top