Home / Media / Begroting 2017: geld voor verdere groei

Begroting 2017: geld voor verdere groei

Investeren in de visitekaartjes van Ambacht. In plekken waarmee de gemeente zich verder op
de kaart zet als een gemeente waar het fijn wonen en werken is. Waar ook kwetsbare inwoners
mee kunnen doen. Dat is waar het college in 2017 geld voor vrijmaakt. De begroting daarvoor
ligt klaar. Na jaren van op de portemonnee letten, is er nu weer ruimte voor nieuwe
investeringen.

Wethouder André Flach (Financiën): “De begroting is sluitend en de gemeente verhoogt voor het
tweede achtereenvolgende jaar de lasten voor inwoners niet.” Dat geldt voor de belangrijkste belasting
voor huiseigenaren, de OZB, maar ook voor de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting. De
financiële positie laat het nu zelfs toe dat de gemeente de rioolheffing gelijk kan houden. Eerdere jaren
zag de gemeente zich genoodzaakt om die te verhogen om daarmee geld te reserveren voor vervanging
in de toekomst.

Visitekaartje
Het resultaat van de investeringen in gebiedsontwikkeling rond het Waterbusplein (Antoniapolder)
wordt ook volgend jaar ook echt zichtbaar. De reconstructie van de Nijverheidsweg is dan in volle gang
en de doorgetrokken Antoniuslaan gaat naar verwachting na de zomer open. In de Antoniapolder gaan
hoogwaardige bedrijven uit de maritieme sector nieuwe bedrijfspanden bouwen. Wethouder Flach: “Dat
is goed voor de werkgelegenheid en voor het gezicht van Ambacht. De ‘rivierkant’ wordt zo een steeds
mooier visitekaartje.” Dat geldt ook voor nieuwbouwwijk De Volgerlanden: in 2017 zijn alle lege
plekken in het westelijk gedeelte gevuld en is die kant van de wijk klaar. Flach: “Dit betekent echter niet
dat we stilzitten. Ik ben ervan overtuigd dat we op een mooie manier invulling gaan geven aan de
bouwopdracht die er ligt voor de Volgerlanden-Oost. De stedenbouwkundige plannen zijn in de maak
en mijn inzet is dat toekomstige bewoners daar straks kunnen genieten van veel groen.” Ook op andere
plekken verrijzen nieuwe woningen. Als alles volgens planning verloopt, worden in 2017 de eerste
huizen van project ‘Warboutsland’ opgeleverd.

Vrije tijd
Om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren dichtbij huis kunnen genieten van hun vrije tijd,
investeert het college in vrijetijdsbesteding. Zo krijgt het Jeugdspeelpark in 2017 een nieuwe ruime plek
in recreatiegebied Sandelingen-Ambacht en komt er in De Volgerlanden een JOP voor de wat oudere
jeugd. Ook krijgen de plannen voor het nieuwe binnenbad van zwembad ‘De Louwert’ steeds meer
vorm. Wethouder Patrick van der Giessen (Sport/Sociale Zaken): “Uit de vele reacties die we kregen op
onze enquête, blijkt wel dat veel Ambachters uitkijken naar een duik in het nieuwe zwembad.”

Huisvesting
De gemeente heeft de opdracht om volgend jaar weer 75 mensen met een (tijdelijke) verblijfvergunning
te huisvesten. Dat is niet op te vangen binnen de reguliere sociale woningvoorraad, dus dat vergt
investeringen. Van der Giessen: “Er komt niet alleen geld voor huisvesting, maar ook voor de opdracht
om ervoor te zorgen dat deze mensen kunnen meedoen in onze gemeente. Denk aan het snel leren van
de Nederlandse taal, de weg naar werk en gezondheidsbevordering.”

Zinvol
Zorgen voor kwetsbare inwoners staat hoog op de agenda van het college. Op dat gebied heeft de
gemeente er steeds meer taken bij gekregen. Het sociaal wijkteam vervult een deel van deze taken. Dat
team gaat in 2017 uitbreiden. Wethouder Van der Giessen: “Dat is nodig omdat veel vragen vaak
ingewikkeld zijn en van financiële aard. Het kost meer tijd dan verwacht om deze mensen goed op weg
te helpen.” Ook komt er straks op het nieuwe Jeugdspeelpark ruimte voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Van de Giessen: “Zinvolle dagbesteding is zo belangrijk!”

Scholen
Ambacht is een aantrekkelijke woonplaats voor gezinnen met kinderen. Zij krijgen straks misschien wel
les in één van de moderne lokalen van het scholencluster ‘Kruiswiel’ dat in de loop van volgend jaar
steeds meer vorm krijgt. Wethouder Floor van de Velde (Ruimte): “Kinderen die naar dit nieuwe
scholencluster gaan, kunnen straks gegarandeerd veilig van en naar school fietsen of lopen. We
investeren namelijk niet alleen in de bouw van de school, maar ook in verkeersveiligheid van de
omgeving rond de school. En dat geldt niet alleen voor dit nieuwe schoolgebouw. In de loop van 2017
nemen we de verkeerssituatie rond alle scholen onder de loep.”

Behandeling in commissies en gemeenteraad
Inwoners, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergaderingen in
de week van 10 oktober. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 24 oktober en
donderdag 27 oktober. Beide avonden beginnen om 19.00 uur en u bent daar van harte welkom!

Infographic
Bent u benieuwd naar de cijfers uit de begroting? In een handige Infographic op www.h-i-ambacht.nl zet
de gemeente ze voor u op een rijtje.

image

Top