Home / werk / JobUp

JobUp

bruggenbouwers voor bijzondere mensen

JobUp heeft de mooie taak om bruggenbouwer te zijn voor bijzondere mensen. We zijn een verbindende schakel tussen de werkgever en de werknemer die door zijn of haar achtergrond, uitkeringssituatie, ziekte of beperking moeilijk zelfstandig aan het werk komt. JobUp gelooft dat ieder mens, maar ook iedere werkgever uniek is en daarom gebaat is bij een specifieke aanpak. 

Wij werken in opdracht van werkzoekenden, werkgevers, UWV, gemeenten, verzekeraars en arbodiensten en willen in onze dienstverlening onderscheidend zijn. Door goed te luisteren en samen te werken creëren we voor alle betrokkenen duurzame en bevredigende oplossingen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Jobcoaching 
  • Re-integratie 
  • Arbeidsdeskundig Advies 
  • Begeleiding 1e & 2e spoor 
  • Invulling en uitvoering van social return
  • Advies voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Bij JobUp laten we ons in het werk inspireren door bijbelse principes.  In onze begeleiding en dienstverlening vinden wij oprechte aandacht voor de cliënt erg belangrijk en geloven dat er in meer of mindere mate herstel mogelijk is. De belangen van onze cliënten willen we zo goed mogelijk behartigen. Voor mensen die zwak en kwetsbaar zijn willen we een beschermende rol spelen. In onze dienstverlening en begeleiding willen we open, eerlijk en adequaat handelen.  We houden ons graag aan de Crown-Code

Jobcoach – Re-integratiecoach – Arbeidsdeskundige – SROI expert – Christelijke zorg – Social Return on Investment

Top