Home / Overige / Kinderopvang Ambacht

Kinderopvang Ambacht

is een kleurrijk en toegankelijk ontmoetingspunt waar kinderen spelen en leren

Kinderopvang-Ambacht is al meer dan 20 jaar dé aanbieder van kinderopvang in Hendrik-Ido-Ambacht. Gedurende deze jaren is er een prima naam opgebouwd als partner voor het (basis)onderwijs, verenigingen en natuurlijk in de eerste plaats als dienstverlener van kinderopvang. Ouders geven een hoge waardering aan de pedagogisch medewerkers en de loyaliteit van klanten met de organisatie is enorm, velen zijn daarom van harte bereid de organisatie bij anderen aan te bevelen.

Op al onze locaties wordt gewerkt volgens de richtlijnen van ons pedagogisch beleidsplan.  
Met het kind als uitgangspunt willen wij een omgeving creëren waarin het zich kan ontwikkelen tot een zelfstandig en evenwichtig persoon die respect heeft voor zichzelf en anderen. Dit alles zonder het groepsbelang uit het oog te verliezen. Met de ouders houden wij uiteraard contact om de optimale aansluiting met de thuissituatie te garanderen.

Kinderopvang-Ambacht biedt op verschillende locaties in Ambacht dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk.

ALGEMENE INFORMATIE
Kinderopvang-Ambacht wil haar klanten kwalitatief goede kinderopvang bieden, zowel 
dienstverlenend, verzorgend als in sociaal-pedagogisch opzicht. Dagopvang en buitenschoolse opvang zijn voor de ouders die werken, werkzoekende zijn of studeren. 

DAGOPVANG
? Opvang gedurende de dag van 07.30 ? 18.00 uur voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar. 
? Peuter opvang gedurende de ochtend van 7.30 ? 13.00 uur, tijdens schoolweken, voor kinderen van 2,3 jaar tot 4 jaar.
? Siem, onderwijsopvang aan 3 jarigen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
? voorschoolse opvang: opvang in schoolweken van 7.30 uur totdat de school begint. 
? naschoolse opvang in schoolweken: opvang alléén in schoolweken na schooltijd tot 18.00 uur, verlenging tot 18.30 uur is mogelijk. 
? vakantieopvang; opvang alléén in schoolvakanties van 8.15 ? 18.00 uur, verlenging vanaf 7.30 en/of tot 18.30 uur is mogelijk. 
? combinaties van bovengenoemde opvangvormen
? tussenschoolse opvang (in de Volgerlanden en alleen voor kinderen van groep 1 t/m 3 van het openbaar onderwijs)
Alle locaties van de dagopvang en buitenschoolse opvang bieden het hele jaar opvang op maandag tot en met vrijdag van 7.30 ? 18.00 uur. Uitzonderingen hierop zijn de nationale feestdagen en de week tussen Kerst en Oud en Nieuw. Op Sinterklaas- en Kerstavond sluiten wij eerder. De sluitingstijden zijn terug te vinden op onze website.

PERSONEEL
Kinderopvang-Ambacht werkt alleen met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers op MBO en HBO niveau. Op elke groep staan drie vaste pedagogisch medewerkers zodat er altijd een vertrouwd aanspreekpunt is voor ouders.  Op de locaties werken ook stagiaires van de opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 en 4. De stagiaires werken onder verantwoordelijkheid van de vaste pedagogisch medewerker en worden middels een vast programma opgeleid.  De groepshulp verricht vooral huishoudelijke en verzorgende taken op een locatie. De locatiemanager heeft de dagelijkse leiding en is zowel voor ouders als voor de medewerkers het eerste aanspreekpunt. Tevens zorgen zij voor een goede werkomgeving en het op de  juiste manier in praktijk brengen van het pedagogisch beleidsplan. Het team wordt aangevuld met pedagogisch medewerkers die op invalbasis beschikbaar zijn. De invalkrachten werken zo veel mogelijk voor één locatie zodat de kinderen hen ook kennen.Wanneer een pedagogisch medewerker ziek is of met vakantie, wordt zij vervangen door een collega. U kunt op het bord naast de groep zien wie er die dag werkt. Nieuwe pedagogisch medewerkers stellen zich altijd aan u voor.

Top