Home / Media / Maak kennis met de oudste Ambachters

Maak kennis met de oudste Ambachters

Archeologische vondsten Ambachtsezoom

In november 2017 deden archeologen van RAAP bij bedrijvenpark Ambachtsezoom een archeologische opgraving. Zij vonden sporen van een nederzetting uit de 12-13e eeuw, die lag op een verhoging in het landschap. Het lijkt op een dijk met een soort terp-achtige bewoning eraan vast. Hier leefden de oudst bekende Ambachters!

Wie leefden hier?
Het archeologisch onderzoek is nu zo goed als afgerond. Uit de analyse van de grote hoeveelheid vondsten komt een opmerkelijk beeld naar voren: het was geen gewone boerensamenleving. De vele scherven van het rood- en witbakkende Maaslandse aardewerk en uit het Duitse Rijnland en zuidelijke streken, de schenkkannen en de hoogversierde kannen doen denken aan een handelsnederzetting. Roodbakkende bakpannen en dierenbotten komen in zulke grote hoeveelheden voor dat ook sprake kan zijn van een herberg. Of verklapt de geheimzinnige heldergroene druppel op een scherf aardewerk, die nog verder onderzocht wordt, dat hier edelen of geestelijken woonden?

Drama
De opgraving in Ambachtsezoom maakt voor het eerst duidelijk wat er in de Middeleeuwen in het centrum van de Zwijndrechtse Waard gebeurde. De vindplaats, en vooral de lagergelegen bijbehorende landerijen, werden tijdens een grote overstroming rond 1315 in één dramatische gebeurtenis volledig afgedekt met een kleidek. Het gebied werd daarna verlaten.

Mini-tentoonstelling 26 juni t/m 31 juli
De open dag tijdens de opgraving werd goed bezocht. Voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Ambacht: vanaf volgende week woensdag 26 juni tot en met 31 juli is er een mini-tentoonstelling in hal van het gemeentehuis met twee vitrines met vondsten uit Ambachtsezoom, zoals aardewerk, dierlijke botten en metaalvondsten waaronder sieraden en een sleutel.

Lezing op 26 juni
Op woensdagmiddag 26 juni om 16.00 uur komt Jacqueline Hoevenberg, stadsarcheoloog bij de gemeente Dordrecht, in het Ambachtse gemeentehuis vertellen over het archeologisch onderzoek en de vondsten. Wilt u daarbij zijn? Dan graag voor 24 juni aanmelden via communicatie@h-i-ambacht.nl (vol = vol).

Tip: boekentafel in de bieb
Meer weten over archeologie? Speciaal voor deze mini-tentoonstelling maakt de bibliotheek in Cascade vanaf woensdag 19 juni een boekentafel met allerlei boeken over archeologie.

Top