Home / Media / ‘Gewoon Ambacht’: leefbaar en betaalbaar

‘Gewoon Ambacht’: leefbaar en betaalbaar

Vorig jaar stond in het teken van het maken van plannen. De komende jaren gaat het college daarmee aan de slag. De plannen maakte het college samen met inwoners en partners. Nu gaat het college de plannen uitvoeren. In de kadernota 2020 staat wat het college het komende jaar gaat doen en wat dat kost.

Om haar ambities waar te maken, heeft het college de afgelopen periode een aantal plannen opgesteld, die beschreven staan in het coalitieprogramma ‘Gewoon Ambacht’. De kadernota 2020 laat zien hoe het college er financieel voorstaat en welke plannen zij met het beschikbare geld uit gaat voeren. Wethouder Financiën André Flach: “Het waarmaken van ambities door onze plannen uit te voeren, doen we samen met inwoners en partners.

Tekort sociaal domein
De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voert al jaren een goed financieel beleid. Dit zal ook de komende tijd zo blijven. Flach: “De tekorten in het sociaal domein worden groter, ook landelijk (sociaal domein: het werk dat de gemeente uitvoert rond onder andere werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd). Dat ziet het college terug in de kadernota met een financieel tekort. Toch denkt het college nog niet aan bezuinigingen. Wel kijken we goed vooruit. Een groep professionals uit het sociale domein werkt nu aan een advies dat nog voor de komende zomer klaar moet zijn. In het advies komt te staan hoe de tekorten zo goed mogelijk kunnen worden aangepakt. En het liefst zonder dat de cliënt hierdoor bijvoorbeeld minder zorg krijgt.”

‘Gewoon Ambacht’ samen met inwoners, ondernemers en partners
In het eerste jaar van de nieuwe collegeperiode maakte het college bijvoorbeeld het Actieplan Lokale Economie, dat intussen ook al is vastgesteld door de gemeenteraad. “Het mooie aan dit plan is dat het gemaakt is door ondernemers en de gemeente”, zegt wethouder Flach. “Maar het college werkt ook verder aan ‘Centrumvisie De Schoof’. Samen met inwoners en ondernemers willen we een centrum met ruimte voor winkels en woningen, dat voor iedereen goed bereikbaar is.”

Duurzaamheid en verkeersveiligheid
Het college wil graag samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties Hendrik-Ido-Ambacht duurzaam maken. Wethouder Duurzaamheid en Mobiliteit Ralph Lafleur: “We maken nu een Lokaal Actieplan Duurzaamheid. In het actieplan staat bijvoorbeeld hoe we energie kunnen besparen en hoe we de luchtkwaliteit willen verbeteren. Maar ook verkeersveiligheid is belangrijk. Samen met basisscholen en de politie werken we mee aan verkeersacties rondom scholen. Zodat kinderen veilig naar school kunnen fietsen of lopen.”

Nieuwe schoolgebouwen
De gemeente investeert ook in andere voorzieningen, zoals nieuwe schoolgebouwen. Flach: “We willen dat de kinderen die in onze gemeente naar school gaan, les krijgen in een kwalitatief goede leeromgeving. Daarom investeren we in goede, moderne onderwijshuisvesting.”

Preventieplan
Dit jaar wil het college het Preventieplan Sociaal Domein vaststellen. Wethouder Sociaal Domein Steven van Die: “Dit preventieplan is belangrijk voor de komende jaren. We willen dat inwoners snel en veilig de goede weg kunnen vinden als zij hulp of ondersteuning nodig hebben. In het plan komt ook te staan hoe we als gemeente, partnerorganisaties en inwoners naar elkaar omkijken. Iedereen in Hendrik-Ido-Ambacht moet mee kunnen doen.”

Prettig en veilig
Burgemeester Jan Heijkoop: “Hendrik-Ido-Ambacht moet een plaats zijn waar iedereen prettig woont, verblijft en werkt. Een veilige gemeente, met betrokken inwoners die meedenken waar het kan. Regelmatig praat ik met inwoners, medewerkers van organisaties en vrijwilligers van verenigingen over wat hen bezighoudt. Zo blijven we met elkaar in contact.”

Behandeling in commissies en gemeenteraad
De jaarstukken 2018 en de kadernota 2020 worden behandeld in de openbare commissie ABA-Financiën op woensdag 26 juni en op maandag 8 juli in de gemeenteraad. Beide avonden beginnen om 20.00 uur en u bent daar van harte welkom!

Top