Home / Media / Natuur Crezéepolder volledig onder getij

Natuur Crezéepolder volledig onder getij

De provincie Zuid-Holland richt op grondgebied van de gemeenten Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht de Crezéepolder in. Dit nieuwe natuur- en wandelgebied wordt woensdag 16 november om 12 uur aangesloten op de rivier de Noord. De kreken stromen vanaf dat moment op het ritme van het getij vol en leeg. Zoetwatergetijdennatuur trekt bijzondere dier- en plantensoorten aan en levert een prachtig wandel- en vogelgebied op.

De omvorming van de Crezéepolder tot 72 hectare groot waterrijk natuur- en wandelgebied is in april 2015 van start gaan. De aansluiting van de polder op het getij in de Noord is de laatste stap in de ontwikkeling van het natuurgebied. Op dit moment scheidt een dam de Crezéepolder nog van het rivierwater uit de Noord. Vanaf morgen start de aannemer met het verlagen en versmallen van deze dam. Op woensdag 16 november om 12 uur, als het rivierwater laag staat, worden de laatste happen grond afgegraven en is de verbinding gereed. Het water stroomt rustig de kreken van het natuurgebied in.

Toegankelijk vanaf 20 november
Na de aansluiting van de Crezéepolder op de rivier de Noord, voert aannemer Baars zijn materieel af. Vanaf 20 november aanstaande is het gebied specifiek toegankelijk voor wandelaars en vogelaars. Dankzij nieuwe paden, vogelschermen en een brug kunnen bezoekers er heerlijk wandelen en vogels spotten. Er zijn verschillende wandelroutes in en om het gebied mogelijk. Ook is er een aansluiting gemaakt met het naastgelegen natuurgebied, de Ridderkerkse Grienden en Gorzen. Daarmee is een 10 kilometer lange aaneengesloten wandelroute door het groen ontstaan.

Herstel van Zoetwatergetijdennatuur
De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen 15 jaar tientallen waterrijke natuurgebieden als de Crezéepolder aangelegd tussen de Biesbosch en de Noordzeekust. Alles bij elkaar zo’n 2.000 hectare natuur. Hierdoor heeft het achterland weer contact met de zee en trekken zeldzame vogels en dieren heen en weer. De bever zit al in het Haringvliet en de visarend is in augustus al jagend in de Crezéepolder gespot. Een bewijs dat het aan elkaar koppelen van kleine losse getijdenatuurgebieden langs de rivieren tot één grootschalige woon-, broed-  en foerageergebied voor vogels, goed werkt.

Top