Home / Media / Erepenning voor de heer Schram

Erepenning voor de heer Schram

Op de Algemene Ledenvergadering van de Oranjeverenging Wilhelmina-Juliana, ontving de heer (Jan) Schram de gemeentelijke erepenning uit handen van burgemeester Heijkoop. Hij kreeg deze onderscheiding, omdat het gemeentebestuur hem zeer erkentelijk is voor zijn buitengewone prestaties. De heer Schram is ruim 20 jaar voorzitter van de Oranjevereniging ‘Wilhelmina-Juliana’ in Hendrik-Ido-Ambacht.

De heer Schram kreeg deze erepenning op de avond dat hij afscheid nam als voorzitter van deze vereniging. Onder zijn leiding groeide het aantal bezoekers aan de festiviteiten op Koningsdag tot ruim 30.000. Met de Ambachtse bijdrage aan de vlootschouw tijdens Koningsdag 2014 in Dordrecht, heeft hij de Oranjevereniging van Hendrik-Ido-Ambacht echt op de kaart gezet.

Nevenactiviteiten
De heer Schram was de motor van de Oranjevereniging. Daarnaast bekleedde hij een bestuurszetel in het Comité 4 en 5 mei en was hij als bestuurder actief in het speciaal onderwijs. Het gemeentebestuur van Hendrik-Ido-Ambacht is trots op zo’n inwoner die met zijn bevlogen inzet ook anderen inspireert.

Erepenning
De gemeentelijke erepenningen worden uitgereikt aan personen die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Bij de erepenning horen ook een draagspeldje en een oorkonde.

Top