Home / Media / Noordeinde: eerst overlast, straks betere doorstroming

Noordeinde: eerst overlast, straks betere doorstroming

Werkzaamheden, overlast en alternatieven

Vanaf 3 september starten ingrijpende werkzaamheden aan het Noordeinde, de rotonde Noordeinde – Nijverheidsweg en De Schenkel. Deze belangrijke ontsluitingsroute van en naar de A15 is de afgelopen jaren steeds drukker geworden. De gemeente krijgt veel klachten dat het verkeer vrijwel dagelijks vast staat tijdens de spitsuren. Oorzaken: de groei van het aantal inwoners van de gemeente, de aantrekkende economie en de uitbreiding van bedrijventerrein Antoniapolder. Hoog tijd dus om te zorgen voor een betere doorstroming, zodat het verkeer weer snel en veilig Hendrik-Ido-Ambacht aan de kant van de Antoniapolder in en uit kan rijden.

Eerst overlast..
Van 3 september tot december voeren we de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zorgen voor veel overlast. Als voorbereiding op de werkzaamheden is het fietspad vanaf 27 augustus al afgesloten. Fietsers worden met borden omgeleid via de Teunis Stooplaan, Veersedijk en Havenkade (en andersom). Vanaf 3 september starten de werkzaamheden aan de autoweg. De Schenkel is vanaf dan helemaal afgesloten voor al het verkeer. Vanaf het Noordeinde wordt met borden een adviesroute aangegeven naar de A15/Ridderkerk, namelijk door naar het Sandelingenknooppunt te rijden en daar via de A16 naar de A15 te rijden. Kan het echt niet anders, dan is er een omleiding via de Nijverheidsweg naar de A15. We verwachten dat deze route zowel binnen als buiten de spits erg druk is. U kunt er dus altijd langs, maar het is veel drukker dan normaal.

.. vanaf 2019 betere doorstroming
Ralph Lafleur (wethouder verkeer en vervoer): “Deze grote aanpassing aan het Noordeinde is het laatste deel van een serie maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. We hebben de afgelopen tijd verschillende projecten uitgevoerd om uiteindelijk de hoofdwegenstructuur in de Antoniapolder te verbeteren: de Teunis Stooplaan is aangelegd om de Antoniuslaan met het Noordeinde te verbinden, de Nijverheidsweg en de Veersedijk zijn heringericht. Alle aanpassingen aan deze wegen hangen met elkaar samen. Als alle werkzaamheden zijn afgerond, is er vanaf 2019 een betere doorstroming in de Antoniapolder”.

Alternatieven
Wethouder Ralph Lafleur: “Ik vind het vervelend dat er 4 maanden overlast is. We vragen veel geduld van inwoners, ondernemers en iedereen die normaal gesproken over het Noordeinde rijdt. Ik roep iedereen op om nu alvast over alternatieven na te denken, zodat u in deze periode zo min mogelijk overlast heeft.”
Is het voor u mogelijk om afspraken te maken met uw werkgever over uw werktijden tijdens de werkzaamheden? Op die manier kunt u de drukke spitstijden mijden en heeft u minder kans op een langere reistijd. Niet alle reizigers kunnen natuurlijk een ander reistijdstip kiezen, maar ook dan zijn er alternatieven. Bijvoorbeeld:
– Omrijden via de A16, via Zwijndrecht of de Sandelingen. Voor het knooppunt bij de Sandelingen bekijkt u makkelijk op www.h-i-ambacht.live hoe druk het op het knooppunt is;
– Gebruik maken van de (water)bus;
– Op www.h-i-ambacht.nl vult de gemeente de alternatieven aan met handige links naar dienstregelingen en dergelijke.

Verzoek
Wethouder Ralph Lafleur heeft een verzoek aan alle weggebruikers: “Ondanks dat de adviesroute via de A16 of de omleidingsroute langs de Nijverheidsweg tijdens de werkzaamheden niet een snelle route zal zijn, wil ik u vragen niet op zoek te gaan naar sluiproutes. Als u dat wel doet, zorgt u voor overlast bij de mensen die daar wonen. Ik hoop enorm dat u daar, ondanks de drukte, rekening mee houdt. Ook vraag ik u om voorzichtig te zijn als u langs de mensen rijdt die de werkzaamheden uitvoeren. Zij komen na hun werkdag ook graag weer veilig thuis.”

Aanpassingen
Om de doorstroming te verbeteren, passen we bij het Noordeinde de volgende dingen aan:
• De rotonde wordt straks 2 banen breed. Als u richting de N915/A15 rijdt, is de meest rechtse baan zelfs een bypass, parallel aan de rotonde naar de N915;
• De rijstroken/opstelstroken voor de stoplichten bij de N915 worden langer;
• De stoplichten bij de kruising met De Schenkel gaan weg. Zo kunt u direct doorrijden. Vanaf De Schenkel kunt u straks alleen rechtsaf het Noordeinde op. Daarmee ontmoedigen we sluipverkeer via de Veersedijk en de Kerkstraat;
• Er komt in samenwerking met Rijkswaterstaat een signalering zodat u kan zien wanneer de brug open gaat, zodat u tijdig de juiste richting kan kiezen;
• We maken het Noordeinde groener: er komen meer en verschillende soorten bomen en er komt een bloemrijk mengsel dat aantrekkelijk is voor bijen.
De meeste aanpassingen passen in het geldende bestemmingsplan. Voor een klein deel aan de noordkant is dit niet het geval (dit is in de afbeelding donkerblauw gekleurd). Hiervoor doorlopen we op dit moment een uitgebreide officiële procedure. Zolang de procedure loopt voeren we alleen voorbereidende werkzaamheden uit die we terug kunnen draaien als dat nodig blijkt te zijn. We gaan bijvoorbeeld dus voorlopig nog niet asfalteren.

Initiatief van inwoners
Als aanvulling op deze werkzaamheden ontving de gemeente op initiatief van inwoners een aantal suggesties om de drukte die wordt ervaren op de Kerkstraat en de Dorpsstraat te verminderen. Voor en tijdens de zomervakantie rekende een professioneel verkeersbureau de aangedragen suggesties door. Zo kunnen we zien welke suggesties ook zorgen voor minder drukte in de Kerkstraat en de Dorpsstraat, maar zo zien we ook of er niet ergens anders overlast ontstaat. Omdat er tijdens de zomervakantie geen besluiten genomen kunnen worden, informeren wij u na de zomervakantie over de concrete acties die hieruit voortkomen.

image

Top