Home / Media / Veiligheidsmonitor 2015: leefbaarheid en veiligheid blijft stabiel

Veiligheidsmonitor 2015: leefbaarheid en veiligheid blijft stabiel

De leefbaarheid en veiligheid is in Hendrik-Ido-Ambacht grotendeels stabiel gebleven. De gemeente scoort op veel aspecten beter dan andere sterk stedelijke gebieden, zoals sociale samenhang, leefbaarheid, verloedering, sociale overlast en veiligheid in de buurt. Dit volgt uit de Veiligheidsmonitor 2015, een onderzoek dat iedere twee jaar wordt gehouden onder inwoners van de Drechtsteden. De criminaliteit en ervaren overlast zijn niet hoog en de leefbaarheid is op orde. In Hendrik-Ido-Ambacht is de sociale samenhang hoger dan in andere sterk stedelijke gemeenten en de mensen wonen er prettiger (7,5) dan in andere sterk stedelijke gebieden (7,3).

Leefbaarheid
In Hendrik-Ido-Ambacht is minder fysieke verloedering in de buurt dan in andere sterk stedelijke gebieden. Deze gunstige score komt doordat mensen minder overlast ervaren van rommel en hondenpoep. Overlast door vernieling van straatmeubilair is behoorlijk afgenomen (van 40% in 2012 naar 29% in 2015). Wel vinden wat minder mensen (6%, tegen 12% in 2012) dat de buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan.

Veiligheid
Het rapportcijfer voor het gevoel van veiligheid in de buurt is ongeveer gelijk gebleven en ligt in Hendrik-Ido-Ambacht wat hoger (7,3) dan in andere sterk stedelijke gebieden. Minder mensen voelen zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt dat de politie hen serieus neemt, en dat is 14% meer dan in 2012. Bijna 50% van de inwoners is (zeer) tevreden over de gemeentelijke aanpak van de leefbaarheid en veiligheid, en ook dat ligt hoger dan in andere sterk stedelijke gebieden.

Veiligheidsmonitor 2015
Het onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) doet iedere twee jaar onderzoek naar de veiligheid in de buurt. In het najaar van 2015 hebben ruim 5.200 inwoners in de Drechtsteden een landelijke vragenlijst ingevuld. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft van de uitkomsten een overzicht voor Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht gemaakt.

Inwoners in de Drechtsteden beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt op een aantal punten net iets minder gunstig dan inwoners in andere grote gemeenten. Zo geven ze een lagere waardering voor het onderhoud van wegen, paden en plantsoenen. Ook ervaren ze meer overlast van rondhangende jongeren en parkeeroverlast.

De vorige meting was in 2012. Vergeleken met toen valt op dat in 2015 meer mensen zich wel eens onveilig voelen in hun eigen buurt (van 17% naar 20%). Inwoners zijn wel meer tevreden over het functioneren van de politie (zoals het bieden van bescherming en reactie op problemen in de buurt). De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar hoe inwoners de veiligheid in hun buurt ervaren, of er problemen spelen in de buurt en het optreden van gemeente en politie. Dit jaar hebben 112 gemeenten meegedaan aan de Veiligheidsmonitor.

Top