Home / Media / Samen bouwen aan een nieuw binnenzwembad

Samen bouwen aan een nieuw binnenzwembad

Onder het motto “Samen bouwen aan een nieuw binnenzwembad” heeft de gemeente voor de gemeenteraad een projectplan voor het nieuwe binnenzwembad gerealiseerd. Dit projectplan wordt op maandag 3 oktober aan de gemeenteraad voorgelegd.

Bedankt voor het meedenken!
De gemeente vroeg op verschillende manieren om de mening van Ambachters. Kinderen maakten tekeningen, jongeren en volwassenen konden stemmen via sociale media en senioren konden handmatig een enquête invullen. De gemeente bedankt alle bewoners van Ambacht voor het actief meedenken over de nieuwe inrichting van het zwembad. Daarnaast sprak de gemeente met watersportverenigingen, het schoolzwemmen, is er een marktconsultatie gehouden met aannemers en exploitanten. Al deze input, in combinatie met de resultaten van een eerder gehouden enquête onder de gemeenteraadsleden, zijn gebruikt om tot een projectvoorstel te komen. De gemeenteraad beslist over het voorstel.

Projectvoorstel
In het projectvoorstel doet de gemeente een voorstel voor een variant van het binnenzwembad dat past binnen de financiële kaders, duurzaam is en tevens een passende en toekomstbestendige exploitatie biedt. Naar aanleiding van alle leuke reacties die bij de gemeente binnenkwamen is er ook een advies gedaan over de recreatievoorziening in het zwembad. Dit advies is gebaseerd op de uitslag van enquêtes op Twitter, Instagram, de gemeentelijke website, 250 tekeningen door schoolkinderen en een onderzoek onder de Ambachtse senioren. Wethouder Van der Giessen: “Het is prachtig om te zien hoeveel inwoners van Ambacht hebben meegedacht over het nieuwe binnenzwembad. Wij zijn er voor elkaar in Ambacht en mede dankzij de CAI-middelen maken we Ambacht samen mooier!”

Voor meer informatie over het project kijk op: www.h-i-ambacht.nl/delouwert .
Voor meer informatie over de raadsvergadering kijk op www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad

Top