Home / Overige / Vastgelopen op werk of opleiding of zoek je dagbesteding?

Vastgelopen op werk of opleiding of zoek je dagbesteding?

Kom naar Leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven!

Ambachtse Bedrijven biedt deelnemers met een afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk op verschillende niveaus:

  • inloop
  • activering/dagbesteding
  • arbeidstraining en re-integratie

Evert: ‘In het kennismakingsgesprek werd vooral gekeken naar wat ik wél kon en wat goed bij mij paste. Nu heb ik een passende werkplek en voel ik me helemaal thuis hier’

Thijs: ‘Door hier te werken heb ik ritme gekregen. Ritme houdt je gezond. Je gaat je leven op een goede manier indelen als je weet dat je morgen weer wordt verwacht.’
 

  • Inloop

Deelnemers kunnen op bepaalde tijden terecht bij de inloop voor ontspanning, gezelligheid en een gesprek.

  • Activering en Dagbesteding

Voor deelnemers wordt ondersteuning geboden in de vorm van activering om hen te stimuleren, te prikkelen, op weg te helpen en te laten groeien. Ook voorkomen of vertragen van achteruitgang zijn hierbij belangrijke doelstellingen.
Activering en dagbesteding kan bestaan uit creatieve, arbeidsmatige en/of educatieve activiteiten. Binnen deze activiteiten kunnen deelnemers werken aan doelen.

  • Arbeidstraining en re-integratie

Op Ambachtse Bedrijven zijn (erkende) leerwerkprojecten met trainingen en opleidingsmogelijkheden die zich richten op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Deze trainingen zijn bedoeld voor deelnemers die de wens en de mogelijkheid hebben om toe te werken naar werk of reeds een baan hebben.

Persoonlijke begeleiding

De mogelijkheden en wensen van de deelnemers staan centraal. Voor iedere deelnemer wordt in goed overleg een begeleidingsplan opgesteld. Dit is vaak een combinatie tussen persoonlijke doelen en werknemersvaardigheden. De begeleiders helpen de deelnemer om de beschreven doelen te evalueren en te bereiken.

Identiteit

Leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven werkt vanuit een christelijke identiteit. Iedereen is welkom, waarbij wederzijds respect tussen werkbegeleider en deelnemer ons uitgangspunt is.

Aanmelding

Aanmelding of inkopen van trajecten gaat via allerlei verwijzers zoals bijvoorbeeld GGZ, UWV, WMO, sociale dienst, arbo- en huisartsen, re-integratie-, outplacement- en coachingsbedrijven, beschermende of gezinsvervangende woonvormen, ambulante woonbegeleiding, werkgevers, scholen, pgb, etc. Iedereen kan bij het leerwerkbedrijf vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden, ook als er met geen enkele instantie contact is.

Bedrijfsverzamelgebouw

Binnen één gebouw zijn er verschillende leerwerkprojecten: metaal, hout, inpak, tuin, bakken, fiets, scan, print en crea:

Kelly kon na haar burn-out in eerste instantie maar weinig werken. ‘Ik ervaar het als een zegen dat ik stapje voor stapje weer aan de slag kon’ vertelt zij. ‘Op de reguliere arbeidsmarkt krijg je de kans niet als je het werk nog maar een paar uur per week volhoudt’.

  

Leerwerkbedrijf Ambachtse Bedrijven

Nijverheidsweg 46c

3341 LJ  Hendrik-Ido-Ambacht

078 – 611 4888

contact@ambachtsebedrijven.nl

www.ambachtsebedrijven.nl

 

Ambachtse Bedrijven is onderdeel van Stichting Werkvisie De Hoop.

www.werkvisiedehoop.nl

Top