Home / Overige / Waarvoor kunnen particulieren bj ons terecht?

Waarvoor kunnen particulieren bj ons terecht?

Het is tegenwoordig lang niet altijd gemakkelijk om uw financiële huishouding op orde te krijgen en te houden. Dat kan komen omdat u er te weinig tijd voor heeft of omdat u er gewoon niet zo handig in bent. Het kan ook zijn dat uw situatie veranderd is, bijvoorbeeld door het verliezen van uw baan, een echtscheiding, vanwege pensionering, het overlijden van uw partner of door ziekte.

Wij ondersteunen u met het uitzoeken van uw (financiële) administratie en stellen vervolgens orde op zaken. Wij kunnen u voor een korte of langere periode ondersteunen met het regelen van uw financiële administratie. Indien gewenst kunnen wij u begeleiden met budgetteren en indien nodig kunnen wij uw financiën voor een korte of langdurige periode beheren (Inkomensbeheer).

Door middel van preventie trachten wij te voorkomen dat mensen in een (problematische) schuldsituatie terechtkomen. Voor veel mensen is tijdig financieel advies, zonder de druk van een zware voorziening zoals schuldhulpverlening, noodzakelijk. Maar het kan ook zijn dat de schuldeiser(s) inmiddels de vordering(en) aan een deurwaarder heeft overgedragen of een deurwaarder heeft inmiddels beslag op uw inkomen gelegd en actie is dan dringend gewenst. Het uiteindelijke doel van onze dienstverlening is dat u op een bepaald moment weer zelf uw eigen financiën kunt beheren en bijhouden.

Ons kantoor is laagdrempelig en wij beschikken over voldoende deskundigheid op financieel gebied. Bij ons krijgt u advies, informatie en ondersteuning op maat. Het gaat niet alleen om informatie en advies op het gebied van persoonlijke financiële zaken (budgetadvies), of om budgetcursussen maar ook om daadwerkelijke schuldbemiddeling. In het budgetadvies komen allerlei activiteiten op financieel gebeid bij elkaar. In de cursus leren wij u om op een adequate manier met geld om te gaan en met schuldbemiddeling gaan wij samen met u proberen om een betalingsregeling te treffen met uw schuldeisers. U kunt er ook voor kiezen om (deel) taken door ons te laten verzorgen.

Onze dienstverlening voor particulieren bestaat uit

●    Budgetadvies ●  Cursus budgetteren

●    Budgetcoach   ●  Budgetplan opstellen

●    Inkomensbeheer  ●  Schuldbemiddeling

●    Administratie ordenen    ●  Nazorgtraject

●    Formulierenbrigade        ●  Belastingen en toeslagen

Het kennismakingsgesprek is kosteloos. Kijk voor meer informatie op onze website http://www.Bonsang.info of neem  contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Top