Home / Club / Advies en ondersteuning bestuur verenigingen en stichtingen

Advies en ondersteuning bestuur verenigingen en stichtingen

Bestuurlijke ondersteuning bij administratie, organisatorische aangelegenheden op bestuurlijk en uitvoerend niveau

Verenigingen en stichtingen werken over het algemeen met vrijwilligers, ook het bestuur bestaat vaak uit vrijwilligers.

Vereniging en stichtingen hebben vaak moeite om bestuursfuncties te vervullen met gekwalificeerde mensen. Zeker als het gaat om de functies van voorzitter, penningmeester of secretaris. Deze drie functies, deel uitmakend van het dagelijks bestuur, zijn cruciale functies om de organisatie goed te laten functioneren. Kennis van zaken is dan ook onontbeerlijk. Om deze functies goed te kunnen vervullen vraagt dit van de leden vaak veel kostbare vrije tijd. 
 
Hebt u er weleens aan gedacht om als bestuur, al dan niet tijdelijk, hulp en/of ondersteuning in te huren? Bonsang FINANCIEEL en HR ADVIES kan uw organisatie ondersteunen met uw bestuurswerkzaamheden. Bijvoorbeeld op interim-basis een bestuursfunctie vervullen, de (leden)-administratie voor u verzorgen, opstellen of wijzigen van de Statuten of Huishoudelijk Reglement of het notuleren van vergaderingen. Of wat dacht u van het werven van sponsors, aanvragen van subsidies of een website bouwen? U kunt ons ook inhuren voor de organisatie van grote activiteiten en alle werkzaamheden die hieruit voortvloeien, uitbrengen van een advies voor een bepaald project of het schrijven van een plan van aanpak. Wij hebben veel maar niet alle expertise in huis. Wij werken nauw samen met goede en gekwalificeerde kleine zelfstandigen.
 
Wij leveren maatwerk en iedere opdracht is uniek, wij werken dan ook niet op uurbasis en met een uurtarief. Voor iedere opdracht, afhankelijk van de inhoud en de duur, spreken wij een vast (maand)tarief af. Er vindt geen nacalculatie plaats.
 
Hebt u tijdelijk professionele ondersteuning nodig, neem geheel vrijblijvend contact met ons op en de kans is groot dat wij u kunnen helpen. Wij zijn bereikbaar op 06-15091924.

 

Top