Home / Media / Afsluiting 2016: ‘Ruimte om verwachtingen waar te maken’

Afsluiting 2016: ‘Ruimte om verwachtingen waar te maken’

De gemeente sluit 2016 af met een positief saldo op de jaarrekening. Door het stabiele financiële beleid en een paar onverwachte meevallers blijft er geld over. Ook zorgt de verbetering op de woningmarkt ervoor dat het eerder verwachte verlies op de grondexploitatie van de Volgerlanden lager uitvalt. Wethouder André Flach (Financiën): “In de economisch zware jaren die achter ons liggen moesten we zuinig omspringen met ons geld. Door scherp te begroten is ons dat gelukt. Het geld dat overblijft gebruiken we om te sparen voor tegenvallers die we nu al voorzien. Zo zorgen we ervoor dat we financieel gezond blijven.”

Toch zijn er ook risico’s. Zo is nu al te voorzien dat er geld bij moet voor Jeugdzorg. Wethouder Patrick van der Giessen (Zorg): “We verwachten dat er ook in de komende jaren meer vraag is naar zorg en zullen de beschikbare budgetten helemaal nodig hebben. We willen graag voorkomen dat mensen buiten de boot vallen. Als het nodig is, maken we daar extra geld voor vrij.”

Samen
Het college vindt het belangrijk om samen met inwoners op te trekken. In 2016 heeft ze daarom inwoners en verenigingen gevraagd naar ideeën voor het nieuwe binnenbad. Patrick van der Giessen: “Daarop kwamen veel reacties, ook van jonge Ambachters. Dat geeft wel aan dat iedereen zeer betrokken is bij het bouwen van een mooi nieuw zwembad.” Bij de reconstructie van de Nijverheidsweg kwamen de gemeente en de aannemer samen met de omliggende bedrijven tot een ontwerp. Wethouder Floor van de Velde (Ruimtelijke ordening): “We hebben ons maximaal ingespannen om tot een oplossing te komen waar de betrokkenen zich in kunnen vinden. Dat iedereen dan ook zo enthousiast meedenkt, is geweldig om te zien!”

De Volgerlanden groeit
De woningmarkt trekt aan, en dat is te merken aan de nieuwbouw in De Volgerlanden. Er wordt inmiddels weer flink ontwikkeld, gebouwd en opgeleverd. En dat is goed voor de grondexploitatie. Wethouder André Flach: “De tijd van de grote verliezen ligt naar verwachting achter ons. De woningmarkt blijft zich positief ontwikkelen en als gemeente doen we ons uiterste best om de grond snel bouwrijp op te leveren. Maar ik span me in om de wijk het prachtige parkachtige karakter te geven, zodat bewoners van deze jonge wijk daarvan kunnen genieten Een mooi voorbeeld daarvan is het behoud van een groot gedeelte van het groen rondom het Perenlaantje. Daarover heeft de gemeente onlangs besloten.”

Gedaan in 2016
In 2016 is er veel werk verzet. De gemeente is begonnen met de uitvoering van de eerste projecten die voortkomen uit de zogenaamde CAI-gelden. Van de Velde: “Het eerste zichtbare resultaat zijn de ‘hanging baskets’, die de straten in Ambacht een mooi groen uiterlijk geven.” Dat er een nieuw binnenbad komt, is ook mede dankzij diezelfde CAI-gelden. Daar profiteren alle Ambachters straks van. Verder is in 2016 de nieuwe rotonde bij het waterbusplein aangelegd en is de Ambachtpas geïntroduceerd, waarvan er inmiddels al meer dan 700 van in omloop zijn. Flach: “Gelukkig wordt er al flink gebruik gemaakt van de Ambachtpas. De bezitters van de pas steunen met iedere aankoop de verenigingen in hun gemeente. Ik zou het mooi vinden als het aantal bezitters van de pas in 2017 verder stijgt.”

Scholen
Twee oude schoolgebouwen aan de Steenbakkersstraat (JF Kennedyschool) en de Gerard Alewijnsstraat (Willem de Zwijgerschool) zijn in het eerste halfjaar van 2016 gesloopt door de gemeente. Het protestants-christelijke schoolbestuur heeft voor basisschool ‘De Tweestroom’ een nieuwe school gebouwd aan de Jan Wissenslaan. Een aantal groepen van de reformatorische basisschool Willem de Zwijger is (samen met peuterspeelzaal De Kleine Prinses) ook met ingang van het nieuwe schooljaar gehuisvest in het gebouw aan de PC Hooftsingel. Hiermee is een belangrijk deel van de afspraken in 2016 uitgevoerd. Patrick van der Giessen: “Over de bouw van nieuwe scholen voer ik intensief overleg met de schoolbesturen.”

Afval
Het terugdringen van het tekort op afvalinzameling blijft aandacht vragen. Zo is het jaarresultaat van afvalinzameling en verwerking in 2016 weer negatief. Dat komt door de extra belasting op restafval, de hogere verwerkingskosten en de tegenvallende inkomsten op het gebied van oud papier en karton en plastic, metaal en dranken kartons. Van de Velde: “Efficiënter verwerken van afval is iets waar ik met de afvalverwerker stevige gesprekken over voer. Zo wil ik de kosten terugdringen.”

Resultaat
In 2016 zagen we de verwachte verliezen op de grondexploitatie van de Volgerlanden gelukkig verder afnemen. Daardoor hoeven we ook minder te begroten voor tegenvallers. Na het opmaken van de balans blijft er een positief eindsaldo over. Een belangrijk deel van dit geld wordt gereserveerd om eventuele tegenvallers in de Jeugdzorg, WMO of andere zorgtaken op te vangen. Het geld dat overblijft wordt gebruikt om de algemene reserve grondbedrijf en de algemene reserve aan te vullen. Flach: “Zo blijven we financieel gezond. Dat geeft mij het vertrouwen dat we dit jaar alle verwachtingen kunnen waarmaken. Tegelijk zorgen we ervoor dat een nieuw college straks in 2018 met een gevulde portemonnee kan beginnen. Dat is goed voor Ambacht en voor onze voorzieningen die we zo op peil kunnen houden.”

Besluit
Op woensdag 21 juni worden de jaarstukken besproken in de raadsbrede commissie en op maandag 3 juli neemt de gemeenteraad een besluit.

Top