Home / Media / Samen houden we winkelcentrum Hoog Ambacht veilig, mooi en schoon

Samen houden we winkelcentrum Hoog Ambacht veilig, mooi en schoon

Compliment voor inbreng bewoners en ondernemers Sophiapromenade

Winkelcentrum Hoog Ambacht en de Sophiapromenade: we willen dat het een veilig, mooi en schoon woon-, winkel- en verblijfsgebied is, waar het voor iedereen (bewoners, ondernemers én bezoekers) goed vertoeven is. De gemeente bracht op 20 juni een grote groep bewoners en betrokkenen bijeen tijdens een bijzondere ontmoeting om met elkaar te bespreken hoe we dit bereiken. Er speelt van alles: op het gebied van verkeersveiligheid, akoestiek, terrasvergunningen, reclame-uitingen en overlast. Deze vraagstukken hangen grotendeels met elkaar samen. De oplossing ligt dan ook in die gezamenlijkheid.

Gezamenlijk optrekken
In de afgelopen periode sprak de gemeente regelmatig met verschillende bewoners en betrokken partijen, waaronder de politie, jongerenwerk en handhaving. Maar deze één op één gesprekken leidden tot nu toe niet tot een oplossing voor de diverse vraagstukken. Juist vanwege de samenhang tussen de vraagstukken én de oplossingen. Daarom nam de gemeente het initiatief om de verschillende partijen op 20 juni onder leiding van een externe gespreksleider bij elkaar te brengen. Dankzij de externe gesprekleider nam iedereen als gelijkwaardige partij deel aan het gesprek.

Onbekend maakt onbemind
Het belangrijkste doel van de bijeenkomst was om de bewoners en betrokken partijen kennis te laten maken met elkaar. En met elkaars wensen, lasten en belangen. Onbekend maakt immers onbemind. Tijdens het gesprek zocht de externe gespreksleider actief naar de verschillen, maar vooral ook naar de overeenkomsten tussen de verschillende partijen. En die is gevonden: alle deelnemers waren het er over eens dat het “een visuele traktatie” en een “prachtig leefgebied” is. Maar er kwam ook naar voren dat er verbetering nodig is. En dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor die verbetering. Alleen samen houden we winkelcentrum Hoog Ambacht en de Sophiapromenade veilig, mooi en schoon.

De ontmoeting leverde veel op
Tijdens de ontmoeting ontstond een positief en constructief gesprek. Een van de bewoners verwoordt 30 punten waar een oplossing voor nodig is. Tijdens het gesprek blijkt dat alle betrokken partijen zich in deze lijst kunnen vinden. Op die lijst staat bijvoorbeeld overlast van brommers, zwerfafval en jongeren. Tijdens de ontmoeting zelf zijn er met elkaar suggesties voor oplossingen bedacht. Hierbij kwam expliciet naar voren dat alle partijen aan zet zijn om die oplossingen te realiseren.

Elkaar blijven ontmoeten
De in eerste instantie eenmalige ontmoeting wordt voortgezet. Deze ontmoeting blijkt een prettige manier om samen te zorgen dat het voor iedereen (weer) goed vertoeven is in winkelcentrum Hoog Ambacht en de Sophiapromenade. Het is dan natuurlijk belangrijk om wat uit deze en de volgende ontmoeting(en) volgt om te zetten in acties.

Concrete acties op korte termijn
Vanuit de gemeente volgt een aantal van de bedachte acties op korte termijn. De gemeente organiseert bijvoorbeeld een klankbordgroep met daarin vertegenwoordigers van bewoners en jongeren om elkaar te blijven ontmoeten en zo de overlast van hangende jongeren te verminderen. Op de Sophiapromenade plaatste de gemeente borden met gedragsregels. En de gemeente neemt het initiatief voor het vervolg van deze ontmoeting. De gemeente volgt met veel interesse de acties die de andere betrokken partijen realiseren en kijkt uit naar de volgende ontmoeting(en).

Top