Home / Media / Cultuureducatie en muzieklessen verzorgd door lokale aanbieders

Cultuureducatie en muzieklessen verzorgd door lokale aanbieders

Als het aan het college van B&W ligt, dan worden vanaf 2016 cultuur- en muziekeducatie verzorgd door lokale aanbieders. Het college stelt op 5 oktober 2015 aan de gemeenteraad voor om de subsidierelatie met ToBe te beëindigen. Vanaf 2016 kan de ToBe-bijdrage voor cultuureducatie dan worden geïnvesteerd in een lokale aanbieder: Hi5Ambacht.

Muzikale vorming
De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht besloot eerder al de investering in het muziekonderwijs van ToBe af te bouwen tot 2017. De raad beschouwt het al dan niet krijgen van muzikale vorming namelijk als een eigen verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers.

Hi5Ambacht een eigen cultuurcoach
Als de gemeenteraad op 5 oktober 2015 besluit de subsidierelatie met ToBe volledig te beëindigen, dan wordt alle subsidie aan ToBe voor muziek- en cultuureducatie per 2016 stopgezet. De subsidie voor cultuureducatie komt dan beschikbaar voor Hi5Ambacht. Het team van Hi5Ambacht kan vervolgens een eigen cultuurcoach aantrekken en meer cultuureducatie bieden.

Het Baxhuis wordt dé plek
Wanneer Hi5Ambacht meer cultuureducatie voor haar rekening neemt, dan betekent dat een extra impuls voor het Baxhuis, dat tot voor kort Dock-03 heette. De activiteiten van Hi5Ambacht en het jongerenwerk vinden namelijk vanaf 2016 grotendeels daar plaats. Ook de Ambachtse Muziekschool verhuist in 2016 naar deze plek.
Zo wordt het Baxhuis in 2016 dé plek waar aanbieders van cultuur, sport en jongerenwerk samenwerken, met veel popoefenruimtes, lessen van de Ambachtse Muziekschool, activiteiten van Hi5Ambacht en het jongerenwerk.

Top