Home / Media / Er staat weer veel op stapel in Ambacht

Er staat weer veel op stapel in Ambacht

Weblog Teunis Stoop

De zomer is weer voorbij. Voor sommigen een teleurstelling, anderen kijken vooral vooruit en pakken met energie hun dagelijks werk of andere bezigheden weer op. Ook in Ambacht: verenigingen en sportclubs gaan weer enthousiast van start en vele vrijwilligers zetten zich weer in voor de samenleving, in het verenigingsleven, in de zorgsector, als mantelzorger, noem het maar op.

Het komende seizoen staat er weer veel op stapel voor en in de gemeente. Boeiende en spannende onderwerpen. Zo zullen college en gemeenteraad besluiten moeten nemen over het al dan niet vestigen van Yulius op Zuidwende-Zuid, over het al dan niet realiseren van een rechtstreekse verbinding van de Antoniuslaan met het Noordeinde en over de vraag of en hoe winkelcentrum De Schoof uitgebreid kan worden. Allemaal ingrijpende zaken met een grote impact op de ontwikkeling van de gemeente en de gemeenschap. Ik hoop dat we het gesprek met alle betrokkenen over deze moeilijke en gevoelige onderwerpen op een goede en respectvolle wijze kunnen voeren!

Ondanks de economische crisis wordt er ook nog gebouwd in Ambacht. Het seizoen start met de het slaan van de eerste paal voor De Heerenhof (op vrijdag 31 augustus). In De Volgerlanden wordt het westelijk deel van het Sophiapark op woensdag 19 september op feestelijke wijze  in gebruik genomen. In de loop van het najaar wordt het oostelijk deel gerealiseerd en de brug aangelegd die beide delen met elkaar zal verbinden. Als het geheel is afgerond vieren we dat samen met de winkeliers van winkelcentrum Hoog Ambacht tijdens een winterfeest.

Er wordt ook volop gewerkt aan de afronding van het Noordeinde. Als alles mee zit hopen we eind oktober deze weg te kunnen openen. Ondertussen zijn we bezig met de voorbereiding van de verplaatsing van de waterbushalte en de inrichting van het waterbusplein, zo mogelijk voorzien van horeca. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk voor de ondernemers van het bedrijventerrein Antoniapolder; met hen gaan we op 17 september het gesprek aan over de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein.

En natuurlijk bruist Ambacht weer van activiteiten en mensen op onze tiende zomer(park)dag op zaterdag 8 september. Met heel veel enthousiasme en inzet wordt deze dag georganiseerd. Ik hoop vele Ambachters en inwoners uit andere gemeenten op deze dag te ontmoeten!

Teunis Stoop
wethouder

Top