Home / Media / Geen cluster, maar kleinschaliger onderwijs

Geen cluster, maar kleinschaliger onderwijs

In februari 2017 hebben de schoolbesturen bekend gemaakt dat zij het niet redden om Scholencluster Kruiswiel te bouwen binnen de vergoeding die zij daarvoor in 2015 met de gemeente zijn overeengekomen. Overleg en onderzoek in de afgelopen maanden hebben geresulteerd in het voorstel dat op 3 juli aanstaande in de gemeenteraad besproken wordt. Een voorstel over het loslaten van de clustering en het overnemen van het bouwheerschap van de VVOGG.

Het voorstel
Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een voorgenomen besluit te nemen over:

  • Het loslaten van de clustering van de scholen in Kruiswiel;
  • Instemming met het verzoek van de VVOGG (het schoolbestuur waaronder de Willem de Zwijgerschool en de Wilhelminaschool vallen) om het bouwheerschap over te nemen.

Als de gemeenteraad hiertoe besluit, dan komt het voorgenomen besluit na de zomervakantie zes weken ter inzage te liggen. Scholen en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze indienen, die vervolgens meegenomen wordt in de definitieve besluitvorming in het vierde kwartaal.

Wat betekent dit voor de scholen?
Bij een positief besluit in het vierde kwartaal van 2017 neemt de Willem de Zwijgerschool op termijn haar intrek in de nieuwbouw op de locatie waar nu nog het Jeugdspeelpark is te vinden. In het raadsvoorstel wordt rekening gehouden met nieuwbouw van De Dukdalf, maar worden de details nog niet ingevuld. Dat onderwerp wordt op een later moment uitgewerkt.  

Hoe nu verder?
Uitgangspunt is dat de realisatie van het schoolgebouw op de locatie van het huidige Jeugdspeelpark zo snel mogelijk wordt hervat.

Top