Home / Media / Gemeente gaat statushouders anders huisvesten

Gemeente gaat statushouders anders huisvesten

De drie locaties die de gemeente eerder had aangewezen voor het bouwen van tijdelijke woonruimte voor statushouders, vallen af. Dit heeft de gemeente besloten na onderzoek naar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid.

De oplossing blijkt te duur en te weinig flexibel. Daarom stelt het college van B&W op 6 maart aanstaande aan de gemeenteraad voor om een andere oplossing te kiezen. Omwonenden van de drie eerder aangewezen locaties zijn hierover door de gemeente geïnformeerd. De eerdere plannen voor de bouw van tijdelijke woonruimte op het voormalig schoolterrein aan de Gerard Alewijnsstraat, de Steenbakkersstraat en het verbouwen van de oude gymzaal aan de Weteringsingel zijn daarmee van de baan. Deze oplossing kost niet alleen teveel geld, maar is ook niet flexibel genoeg om goed in te kunnen spelen op de nog niet bekende taakstelling voor 2017 voor het huisvesten van statushouders. Het college stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor het aankopen en tijdelijk inzetten van bestaand vastgoed, zoals woningen. Woningen die, zodra zij niet meer nodig zijn, ook weer verkocht kunnen worden. Die aanpak biedt meer flexibiliteit en is
beter betaalbaar.

Aanvullende oplossing
Het aankopen van vastgoed is een aanvulling op de sociale huurwoningen die de gemeente blijft gebruiken. Door woningen aan te kopen, wil de gemeente voorkomen dat mensen te lang op een huurwoning moeten wachten. De woningen worden verspreid over 2017 aangekocht. Daarbij wordt gelet op een goede spreiding van de woningen over de gemeente.

Verhuren
De samenstelling van de statushouders die in een woning geplaatst worden is van tevoren niet bekend. In één woning kan bijvoorbeeld een gezin wonen. Of de woning wordt kamergewijs aan vier personen verhuurd.

Meer informatie
Meer informatie over het huisvesten van mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning in Hendrik-
Ido-Ambacht is te vinden op www.h-i-ambacht.nl/statushouders .

Top