Home / Media / Hendrik-Ido-Ambacht en Milieudefensie sluiten convenant bij-vriendelijk handelen

Hendrik-Ido-Ambacht en Milieudefensie sluiten convenant bij-vriendelijk handelen

Op woensdag 25 maart 2015 ondertekenen de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en Milieudefensie een convenant bij-vriendelijk handelen. Hiermee onderstrepen wij dat wij actief werken aan het verbeteren van de leefomgeving van de bijen. Aansluitend zaaien we een bij-vriendelijk bloemenmengsel. In totaal zaaien we dit voorjaar in totaal ongeveer 1,5 hectare in op diverse plaatsen in de gemeente. En in het najaar planten we bij-vriendelijke bloembollen.

Zonder bijen geen appels
Honingbijen, hommels en wilde bijen hebben het niet makkelijk in Nederland, omdat er steeds minder bloeiende planten en bomen zijn waar zij hun voedsel kunnen verzamelen. Ook lijden zij onder het gebruik van giftige gewasbeschermingsmiddelen. Monique Mol van Milieudefensie: “De sterfte bij bijenvolken is verontrustend hoog. En dat terwijl bijen heel belangrijk zijn voor de natuur en de landbouw, omdat zij zorgen voor de bestuiving van de planten en bomen. Zonder de bijen is er geen bestuiving. En zonder bestuiving groeien er bijvoorbeeld geen appels aan de bomen”.

Ecologisch groenbeheer
In het convenant spreken de gemeente en Milieudefensie af dat zij bij-vriendelijk zullen handelen, actief bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving van de bij door ecologisch groenbeheer, onkruidbestrijding en gewasbescherming op milieuvriendelijke manier aanpakken en bij-vriendelijk handelen uitdragen.

Blije bij
Wethouder Floor van de Velde: “Bij de aanplant van nieuwe bomen en planten in de openbare ruimte kiezen we bij voorkeur soorten waar de bijen blij van worden. En we gaan de komende jaren meer bermen en delen van parken inzaaien met mengsel met wilde bloemen. Daartussen staan ook planten die vroeg of juist laat in het seizoen bloeien, want dan is er veel voedselschaarste voor de bijen. Ik roep inwoners op om bij de inrichting van de tuin ook te kiezen voor bij-vriendelijke planten en minder bestrating”.

Top