Home / Media / Hendrik-Ido-Ambacht gaat vluchtelingen tijdelijk huisvesten

Hendrik-Ido-Ambacht gaat vluchtelingen tijdelijk huisvesten

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat vluchtelingen tijdelijk opvangen in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel 143. Het gaat om ongeveer 25 mensen die nu nog worden opgevangen in een leegstaand pand aan de Kamerlingh Onnesweg 1 in Dordrecht. Zij moeten daar woensdagavond vertrekken. Afgelopen zaterdag zijn de gemeente en de overige Drechtsteden verzocht om deze mensen tijdelijk op te vangen. De gemeente heeft voor een periode van ongeveer vier weken de gymzaal aan de Weteringsingel beschikbaar gesteld. Er is voor deze locatie gekozen, omdat dit gebouw in bezit is van de gemeente en omdat het eenvoudig gebruiksklaar te maken is voor opvang. Woensdag aan het eind van de middag zal de groep per bus bij de gymzaal arriveren.

Burgemeester Jan Heijkoop: ‘Hoewel ik mij bewust ben dat er mensen zijn die zich zorgen maken over de huidige ontwikkelingen, vinden wij het uitermate belangrijk om vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid gehoor te geven aan de oproep om te zorgen voor tijdelijke opvang. Met deze kleinschalige opvang kunnen we hier invulling aan geven. Ik hoop dat wij deze groep vluchtelingen een veilig en rustig verblijf kunnen bieden, in goede harmonie met hun omgeving. Wellicht zijn er inwoners die zich willen inzetten als vrijwilliger, bijvoorbeeld voor het organiseren van recreatie op de opvanglocatie. Dit juich ik van harte toe.’

De gemeente kan zich voorstellen dat inwoners vragen hebben over de tijdelijke opvang. Daarom zijn direct omwonenden vanavond met een brief geïnformeerd. Ook kunnen zij hun vragen stellen op het centrale telefoonnummer 14078 van de gemeente. Ook kunnen zij de meest actuele informatie op de website van de gemeente vinden: www.h-i-ambacht.nl/vluchtelingen.

Top