Home / Media / Stichting CAI en gemeente investeren in Ambachtse samenleving

Stichting CAI en gemeente investeren in Ambachtse samenleving

Een nieuw zwembad, een bezoekerscentrum op de Sophiapolder, een hardloopbaan: het zijn voorbeelden van investeringen die de komende jaren gedaan worden in de Ambachtse samenleving. Dat hebben de Stichting Centrale Antenne Inrichting Hendrik-Ido-Ambacht (CAI) en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vandaag bekend gemaakt. De totale lijst bevat allerlei voorzieningen die toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente. Voorzitter Ruud Vat van de stichting CAI: ”Het is mooi dat wij op deze manier een forse bijdrage kunnen leveren aan de Ambachtse samenleving. De investeringen die we doen zijn gevarieerd en vrijwel alle inwoners kunnen hiervan profiteren.”

Vermogen uit verkoop kabelnetwerk
In 2012 heeft de stichting CAI haar kabelnetwerk verkocht aan Caiway. Door die verkoop heeft de stichting de beschikking gekregen over een bedrag van ruim 8 miljoen euro. Samen met de gemeente, die toestemming moest geven voor de verkoop van het netwerk, is toen afgesproken dat het geld ten goede komt aan “voorzieningen voor alle inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht”. Het bestuur van de stichting neemt hierover besluiten, in nauw overleg met de gemeente. De voorzieningen die vrijdag gepresenteerd zijn, kosten bij elkaar ruim 5,2 miljoen euro en zullen de komende jaren worden gerealiseerd. Wethouder André Flach, verantwoordelijk voor de contacten met de stichting CAI, reageert verheugd: “Met deze grote financiële injectie kunnen we een aantal belangrijke voorzieningen realiseren, waar de gemeente nu en de komende jaren geen of onvoldoende geld voor beschikbaar had. Dat is belangrijk voor al onze inwoners.”

Nieuw zwembad
De meest in het oog springende investering is toch wel een nieuw binnenzwembad. Al jaren is er sprake van dat het binnenzwembad De Louwert vernieuwd moet worden. Het bad uit 1970 is dringend aan vervanging toe. Nadat pogingen om dit samen met Zwijndrecht te doen op niets uit liepen, heeft de gemeente contact gezocht met de CAI. De stichting CAI draagt nu 4 miljoen euro bij aan het zwembad. De gemeente is verantwoordelijk voor de rest van het bedrag en het toekomstig onderhoud. Wethouder Michiel van der Vlies is opgetogen over het resultaat: “Door deze mooie samenwerking met de CAI kunnen we een prachtig toekomstbestendig zwembad bouwen. We hoeven geen concessies te doen aan de kwaliteit. Bovendien kunnen we nu snel beginnen. Dit is een jarenlang gekoesterde wens en een belangrijk moment voor alle gebruikers van ons zwembad.’ De gemeente gaat in 2016 aan de slag met het nieuwe binnenbad.

Speeltuin Kruiswiel
Door het vertrek van het Jeugdspeelpark verdwijnt een grote speelvoorziening uit de wijk Kruiswiel. Op voorstel van de gemeente heeft de stichting CAI een bedrag van 70.000 euro beschikbaar gesteld voor een nieuwe speeltuin in de wijk. Wethouder van der Vlies is
blij: “Hiermee blijft er voldoende speelgelegenheid voor de kinderen in de wijk Kruiswiel.”

Sport in de buitenruimte
In totaal wordt er bijna 400.000 euro geïnvesteerd om te kunnen sporten en bewegen in de buitenruimte. Er komen voetbalveldjes of een Cruijff Court die jongeren kunnen gebruiken om te voetballen. In de parken in Hendrik-do-Ambacht komen meerdere fitnesstoestellen. Deze zijn voor elke doelgroep, voor elke inkomensgroep en op elk tijdstip toegankelijk. Er wordt een hardloopbaan aangelegd in de wijk De Volgerlanden, waar een bovengemiddelde belangstelling is voor hardlopen. Dit zijn halfverharde paden die de atletiekvereniging kan gebruiken, maar ze zijn ook geschikt om te wandelen. De paden zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Een klein gebouwtje kan worden gebruikt als omkleedfaciliteit. Tot slot legt de gemeente voor de jeugd een multicourt (veld) aan, waarop verschillende sporten beoefend kunnen worden.

Historisch Genootschap
Met een forse bijdrage van 250.000 euro wordt het mogelijk voor het Historisch Genootschap om (een deel van) de kosten voor de verbouw/nieuwbouw van het bestaande pand dekken. Hiermee blijft één van de oudste panden van de gemeente bewaard voor de toekomst. Het zal een duurzame en toegankelijke plek worden voor jong en oud waar de geschiedenis van de gemeente tot leven komt. Voor het Historisch Genootschap, een actieve club met 1600 leden, is dit na jaren voorbereiden, groot nieuws!

Sophiapolder
Een bezoekerscentrum in de Sophiapolder biedt een extra reden om dit unieke natuurgebied te bezoeken. Het bezoekerscentrum wordt een duurzaam gebouw dat past in het bijzondere landschap van deze polder. Het biedt een mogelijkheid voor educatie, iets te drinken en je kunt er schuilen. Met de bijdrage van 50.000 euro is de Stichting Bezoekerscentrum Sophiapolder weer een stap dichterbij de realisatie van dit gebouw.

Rotondes en hanging baskets
De rotondes in Hendrik-Ido-Ambacht krijgen mooie beplanting en worden met bijvoorbeeld kunstobjecten herkenbaar en opvallend gemaakt. Hiermee verbetert de uiterlijke kwaliteit van de gemeente. Daarnaast kunnen de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht genieten van fleurige hanging baskets in de openbare ruimte. In totaal is voor deze verfraaiing van de openbare ruimte
150.0.000 euro beschikbaar.

Waalvisie
In Hendrik-Ido-Ambacht kennen we nog geen echt dorpsplein. Het Kerkplein wordt
opnieuw ingericht tot een dorpsplein, dat bijvoorbeeld ook gebruikt kan worden voor (kleine) evenementen. Het plein wordt groter en er komen zitjes en bloembakken. De Ambachters kunnen zo meer genieten van dit historische plein. Daarnaast wordt ook de openbare ruimte van het Havenhoofd opnieuw ingericht, zodat de historische verbinding met het water wordt vergroot en voor iedereen duidelijk zichtbaar en tastbaar wordt. Met in totaal 160.000 euro kan de gemeente invulling geven aan deze twee belangrijke onderdelen uit de Waalvisie.

De Raad van Toezicht van de Stichting CAI moet nog haar formele goedkeuring geven over de toekenning van de bedragen.

Top