Home / Media / Hendrik-Ido-Ambacht verlengt opvang vluchtelingen

Hendrik-Ido-Ambacht verlengt opvang vluchtelingen

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verlengt de opvang van vluchtelingen tot 9 december 2015. Zij verblijven sinds 14 oktober in de gemeente en zijn tijdelijk gehuisvest in de voormalige gymzaal aan de Weteringsingel 143. Het gaat om 23 mensen. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft de gemeente afgelopen vrijdagmiddag verzocht om de groep vluchtelingen langer op te vangen. Dat is nodig omdat de druk op de noodopvang hoog blijft en er daarom –nog- geen andere plek is voor hen.

Gastvrij
Burgemeester Jan Heijkoop: ‘De opvang is in de afgelopen weken erg goed, rustig en gastvrij verlopen. Ik wil dan ook iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd, hartelijk bedanken! Tegelijkertijd begrijp ik dat er ook mensen zijn die zich zorgen maken. Als gemeente vinden we het echter belangrijk om ook hier onze verantwoordelijkheid te nemen, en willen we deze groep vluchtelingen nog iets langer zekerheid bieden. De vergoeding die we als gemeente ontvangen voor de opvang van vluchtelingen is hierbij wel een belangrijke randvoorwaarde. We zijn hierover in gesprek met het COA.’

Meer informatie
De gemeente kan zich voorstellen dat inwoners vragen hebben over de verlenging van deze tijdelijke opvang. Daarom zijn direct omwonenden vandaag met een brief geïnformeerd. Ook kunnen zij de meest actuele informatie vinden op de website van de gemeente: www.h-i-ambacht.nl/vluchtelingen

Top